Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (EvIDENz)

За пiдтримки: Університет Бонна

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2016-2018 рр.

Мета проекту: Проект Evidenz спрямований на вирішення задач моніторингу Землі для зниження ризиків
сільськогосподарських посух на національному рівні, в тому числі шляхом обмеження соціо-економічного впливу та
виявлення уніфікованого набору критеріїв для оцінки ризиків такого типу стихійних лих. Задачі проекту будуть
реалізовані для території України (на рівні пілотних областей) та Південно-Африканської Республіки, які відзначаються
максимально великою різницею агро-кліматичних умов. Такий вибір досліджуваних територій дасть змогу оцінити можливість
трансферу розробок проекту на інші території по всьому світу. Проект базується на використання супутникових даних,
отриманих з національних джерел та Європейського космічного агенства, включаючи TerraSAR-X, TanDEM-X та RapidEye,
а також з європейського супутника Sentinel.

6 грудня 2016 року в Києві на базі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся симпозіум за проектом Evidevz.
Локальним організатором симпозіуму виступили співробітники ІКД НАНУ та ДКАУ та НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *