Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (EvIDENz)

Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (EvIDENz) За пiдтримки: Університет Бонна Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М. Термін виконання: 2016-2018 рр. Мета проекту: Проект Evidenz спрямований на вирішення задач моніторингу Землі для зниження ризиків сільськогосподарських посух на національному рівні, в тому числі шляхом обмеження соціо-економічного впливу та виявлення уніфікованого набору критеріїв для оцінки ризиків такого типу стихійних лих. Задачі проекту будуть реалізовані для території України (на рівні пілотних областей) та Південно-Африканської Республіки, які відзначаються максимально великою різницею агро-кліматичних умов. Такий вибір досліджуваних територій дасть змогу оцінити можливість трансферу розробок проекту на інші території по всьому світу. Проект базується… Детальніше

Continue Reading