Розробка інформаційних технологій для ефективного розв’язання складних задач обробки космічних даних за допомогою суперкомп’ютерних систем СКІТ-1 і СКІТ-2

Розробка інформаційних технологій для ефективного розв’язання складних задач обробки космічних даних за допомогою суперкомп’ютерних систем СКІТ-1 і СКІТ-2 За пiдтримки: проект виконується в межах науково-технiчного iнновацiйного проекту НАН України “Забезпечення пiдвищення надiйностi функцiонування апаратно-програмних засобiв суперкомп’ютерних систем СКIТ-1 i СКIТ-2, розробка iнтелектуальних iнформацiйних технологiй та прикладного програмного забезпечення для розв’язання складних завдань в економiцi, науцi, безпецi, оборонi, Украъни та в iнших галузях народного господарства”. Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ Керівник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна Метою проекту є налагодження швидкісного каналу зв’язку з кластерами Інституту кібернетики НАНУ та розробка захищеного Web-інтерфейсу (GRID-порталу) для забезпечення виконання задач на кластері через мережу Internet. В рамках проекту розробляється спеціалізоване програмне забезпечення… Детальніше

Continue Reading