На базі фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» співробітники відділу ведуть наступні курси:

 • Інтелектуальні обчислення
 • Програмування
 • Експертні системи
 • Теорія автоматичного керування
 • Архітектура ЕОМ

Доктору технічних наук Шелестову А. Ю. присвоєно вчене звання професора кафедри технологій програмування в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Під керівництвом проф. Куссуль Н.М. підготовлено та захищено шість кандидатських дисертацій:

 • Басараб Руслан Михайлович, назва дисертації: “Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (“Січ-2”)” (28.04.2015)
 • Колотій Андрій Всеволодович, назва дисертації: “Регресійні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі супутникових даних” (25.07.2014)
 • Янчевський Сергій Леотійович, назва дисертації: “Багатокритеріальна оптимізація довгострокового планування космічної зйомки” (08.06.2012)
 • Насуро Катерина Валеріївна, назва дисертації: “Моделі та засоби нейромережевої класифікації супутникових даних” (22.05.2012)
 • Кравченко Олексій Миколайович, назва дисертації: “Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту” (16.06.2009)
 • Нгуен Тхань Фионг (В’єтнам), назва дисертації: “Інформаційні технології паралельної фільтрації імпульсного шуму на супутникових зображеннях” (21.11.2005)
 • Скакун Сергій Васильович, назва дисертації: “Комплексний аналіз поведінки користувачів комп’ютерних систем на основі нейромережевих моделей” (05.10.2005)

Під керівництвом проф. Шелестова А.Ю. підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації:

 • Яйлимов Богдан Ялкапович, назва дисертації: “Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних” (21.12.2016)
 • Грипич Юлія Антонівна, назва дисертації: “Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації” (12.09.2012)

Два молодіжних наукових колективи відділу під керівництвом проф. Куссуль Н.М. відзначені преміями Національної академії наук України для студентів вищих навчальних закладів за роботи «Інтелектуальна система моніторингу діяльності користувачів комп’ютерних систем» (2004 р.) і «Розробка прототипу розподіленої Grid-системи для паралельної обробки даних спостереження Землі з космосу» (2006 р.).