Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Реєстрація авторських прав на твір

Державна служба інтелектуальної власності зареєструвала авторське право на службовий твір "Комп'ютерна програма оцінки площ сільськогосподарських культур за радарними даними", авторами якої є проф, д.т.н. Шелестов А.Ю., к.т.н. Скакун С.В. та Лавренюк М.С.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти