Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

21 грудня 2016 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Яйлимова Богдана.

21 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.205.01 в Інституті космічних досліджень НАН України та ДКА України відбувся захист дисертації наукового співробітника Яйлимова Богдана Ялкаповича на тему «Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні спостереження.

Робота виконувалась у відділі космічних інформаційних технологій та сиcтем під керівництвом доктора технічних наук, професора Куссуль Наталії Миколаївни та наукового керівника, провідного наукового співробітника, доктора технічних наук, професора Шелестова Андрія Юрійовича.

Всі члени спеціалізованої ради проголосували в підтримку роботи.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом дисертації та бажаємо не зупинятись на досягнутому!

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти