Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Співробітники відділу взяли участь у «XIV Всеукраїнській Науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених», що відбулася 26 травня 2016 року в Київському Політехнічному Інституті.

Image

На секції «Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi» були представлені такі доповіді:

“Валiдацiя земного покриву в рамках проекту SCERIN“
Г. О. Загородня

“Оцiнка iнформативностi глобальних безкоштовних супутникових продуктiв в задачi прогнозування врожайностi“
А. В. Колотiй

“Аналiз залежностi якостi прогнозу врожайностi озимої пшеницi вiд його завчасностi“
А. В. Колотiй

“Валiдацiя глобальних супутникових бiофiзичних продуктiв в рамках Європейського проекту ImagineS “
О. М. Костецький

“ Прогноз врожаю для Київської областi на основi супутникових даних“
О.М.Костецький

“Метод глибинного навчання для класифiкацiї сiльськогосподарських культур“
М. С. Лавренюк

“Хмарнi технологiї побудови карти продуктивностi земель України“
М. С. Лавренюк, А. Ю. Шелестов, А. М. Лавренюк

“Моделювання бiофiзичних параметрiв рослинностi за допомогою машинного навчання“
А. А. Пелих, М. С. Лавренюк

“Land cover land use change (LCLUC) with remote sensing: state-of-the-art review“
S. Skakun, N. Kussul, M. Lavreniuk

“Методи злиття даних в задачi картографування земного покриву“
Б. Я. Яйлимов

“Валiдацiя карти лiсiв для територiї України“
Б. Я. Яйлимов, М. С. Лавренюк    
       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти