Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Міжвідомча нарада «Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань»

3-го березня 2017р. співробітники Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ взяли участь у міжвідомчій нараді «Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань», яка була організована за підтримки конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням.

Заступник директора Інституту з наукової роботи д.т.н., проф. Куссуль Н.М. виступила із доповіддю «Аналіз і валідація глобальних даних щодо України з міжнародних джерел, перспективи використання даних ДЗЗ», в якій представила порівняльний аналіз для території України таких глобальних та регіональних індикаторов сталого розвитку, як тренди змін земного покриву (зміни типів рослинності) та тренди продуктивності земель (динаміка продуктивності земель), а також висвітлила доробок ІКД НАНУ-ДКАУ в сфері побудови регіональних індикаторів сталого розвитку.

Дані індикатори досягнення нейтрального рівня деградації земель обрані в межах таких програм ООН як Global Support Programme та Land Degradation Neutrality Target Setting Programme. Постачальниками глобальних даних виступили Об'єднаний дослідницький центр Еврокомісії та Європейське космічне агенство, регіональних даних - Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти