Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Ознайомча зустріч учасників проекту ERA-PLANET та ініціативи Kyiv Smart City

ПРОТОКОЛ
ознайомчої зустрічі учасників проекту ERA-PLANET та ініціативи Kyiv Smart City від 19 вересня 2017 року

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корп. 4/1
Зала засідань Вченої ради Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України (ІКД НАНУ-ДКАУ)

Присутні: 26 чоловік, перелік учасників спільного засідання додається:

Від ІКД НАНУ-ДКАУ
1.Федоров Олег Павловичдиректор
2.Куссуль Наталія Миколаївназаступник директора з наукової роботи, д.т.н., проф.
3.Колотій Андрій Всеволодовичс.н.с., к.т.н.
4.Яйлимов Богдан Ялкаповичн.с., к.т.н
5.Парновський Олексій С.с.н.с., к.т.н.
Від ініціативи Kyiv Smart City
6.Оксана Жилка асистент співкоординатора ініціативи Kyiv Smart City
7.Андрій Тимчишин-Валевський координатор проектів ініціативи Kyiv Smart City
8.Марк Поллок керівник напрямку PR
9.Олександр Фінчук керівник проектів альтерна-тивної енергетики та екології ініціативи Kyiv Smart City
Від ГАО НАНУ
10.Міліневський Геннадій Петрович д.ф.-м.н., гол.н.с
11.Сосонкін Михайло Григорович к.т.н., пр..н.с.
12.Данилевський Василь Олексійович к.ф.-м.н., с.н.с. ОАЛ ГАУ-КНУ
Від НЦУВКЗ ДКАУ
13.Шаповал Станіслав Леонідовичк.е.н., інженер аналітичного відділу
14.Мороз Вячеслав СавватьєвичНачальник аналітичного відділу
Від Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна
15. Борисова Тетяна Олександрівнад.т.н., проф.
Від НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського
16.Шелестов Андрій Юрійович д.т.н., проф.
Від ННК «Світовий центр даних з гео-інформатики та сталого розвитку» КПІ ім. Ігоря Сікорського»
17.Путренко Віктор Валентинович к.г.н.
18.Пашинська Наталія Миколаївнак.г.н.
19.Куцина Наталія Антонівна.Центральна Геофізична обсерваторія
Від ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» (ІГЗ НАМНУ)
20.Турос Олена Ігорівнад.мед.н., проф, зав. лаб. якості повітря
21.Петросян Аріна Агасіївнак.б.н.,с.н.с. пр. н.с.
22.Харченко Катерина Олександрівнам.н.с.
Від Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
23.Федоровський Олександр Дмитровиччл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.
24.Седлерова Ольга Володимирівнак.геол.н., уч.секр., с.н.с.
25.Хижняк Анна Василівнам.н.с.
Від ННК «ІПСА»
26.Савастьянов Володимир Володимировичм.н.с

Виступили:

 • Наталія Миколаївна Куссуль від ІКД НАНУ-ДКАУ розповіла про проект Horizon-2020 ERA-PLANET та участь України в ньому (презентація в pdf);
 • Олександр Фінчук від ініціативи Kyiv Smart City презентував проект системи екологічного моніторингу для міста Київ (презентація в pdf);
 • Андрій Всеволодович Колотій від ІКД НАНУ-ДКАУ представив огляд наявних супутникових продуктів для моніторингу якості повітря, а також розповів про перспективи використання нових супутникових продуктів місії Sentinel (презентація в pdf);
 • Геннадій Петрович Міліневський від ГАО НАНУ представив можливості по моніторингу вмісту частинок забруднень в повітрі (PM2.5/PM10) (презентація в pdf);
 • Тетяна Олександрівна Борисова від Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна представила результати досліджень впливу забруднення повітря на функціонування центральної нервової системи (презентація в pdf);
 • Олена Ігорівна Турос від ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» розповіла про можливості моніторингу стану повітря у Києві та вплив забруднень на здоров’я людини (презентація в pdf);
 • Богдан Ялкапович Яйлимов від ІКД НАНУ-ДКАУ представив результати досліджень аерозолів та міської забудови Києва за даними сучасних супутників (Landsa7-8 та Sentinel-2) (презентація в pdf);
 • Вячеслав Савватьєвич Мороз від НЦУКВЗ ДКАУ представив можливості установи по моніторингу довкілля (презентація в pdf);
 • Олексій Сергійович Парновський від ІКД НАНУ-ДКАУ презентував можливості попередження киян про космічну погоду (презентація в pdf);
 • Віктор Валентинович Путренко від ННК «Світовий центр даних з гео-інформатики та сталого розвитку» КПІ ім. Ігоря Сікорського представив результати по моніторингу стану довкілля (в тому числі і по ступеню забруднення повітря) (презентація в pdf);
 • Ольга Володимирівна Седлерова від Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України представила результати по моніторингу стану урбанізованих територій (презентація в pdf).

Вирішили:

 1. Сформувати спільну роботу групу проектів Kyiv Smart City та ERA-PLANET для координації співпраці;
 2. Запланувати наступну зустріч з представниками ініціативи Kyiv Smart City для детального обговорення спільних робіт.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти