Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Захист кандидатської дисертації Басараба Руслана Михайловича "Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (“Січ-2”)"

28.04.2015 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.205.01 в Інституті космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агенства України відбувся захист кандидатської дисертації Басараба Руслана Михайловича "Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (“Січ-2”)" за спеціальністю 05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Куссуль Наталія Миколаївна, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агенства України, заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, завідувач відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України
Офіційні опоненти: кандидат технічних наук, доцент Усс Михайло Леонтійович , Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», кафедра проектування радіоелектронних систем літальних апаратів, завідувач кафедри
доктор технічних наук, доцент Станкевич Сергій Арсенійович, Державна установа “Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень Землі Інституту Геологічних Наук Національної Академії Наук України”, відділ геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі, головний науковий співроботник
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти