Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Захист кандидатської дисертації Колотія Андрія Всеволодовича "Регресійні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі супутникових даних"

25.07.2014 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.205.01 в Інституті космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агенства України відбувся захист кандидатської дисертації Колотія Андрія Всеволодовича "Регресійні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі супутникових даних" за спеціальністю 05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Куссуль Наталія Миколаївна, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Державного космічного агенства України, заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, завідувач відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Бутенко Ольга Станіславівна, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ",професор кафедри виробництва радіоелектроних систем літальних апаратів
доктор технічних наук, професор Бідюк Петро ІвановичІнститут прикладного системного аналізу (НТУУ "КПІ" МОНУ), професор кафедри математичних методів системного аналізу
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти