Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

13-го та 14-го лютого відбулась 5-а зустріч РЦП програми UN-SPIDER у Відні, Австрія.

Серед останніх розробок РЦП є декілька рекомендованих підходів використання супутникових даних для оцінки ризиків та оперативного реагування у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Запропоновані підходи обговорювалися на 5-й зустрічі РЦП програми UN-SPIDER 13-го та 14-го лютого у Відні, Австрія, та були поширені в рамках порталу знань UN-SPIDER.

Перший підхід присвячено використанню даних радару з синтезованою апертурою для картографування повеней. Даний підхід показує спосіб використання програмного забезпечення NEST, розробленого Європейським космічним агентством, для обробки даних радару з синтезованою апертурою із використанням порогового методу для визначення ступеню затоплення. територій. Програмний продукт QuantumGIS застосовується для візуалізації результатів обробки зображень.

Другий підхід сфокусовано на використання індексу NDVI, отриманого з приладу MODIS, для побудови лінійних регресійних моделей для прогнозування врожайності сільськогосподарських культур. Показано у який спосіб програмне забезпечення QuantumGIS може бути використане для усереднення значень NDVI в межах адміністративних одиниць. Надалі ці дані агрегуються із даними офіційної статистики для побудови регресійної моделі. Для цієї задачі може бути використаний будь-який статистичний пакет.


    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти