Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Захист кандидатської дисертації Янчевського Сергія Леотійовича "Багатокритеріальна оптимізація довгострокового планування космічної зйомки"

08.06.2012 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.205.01 в Інституті космічних досліджень Національної академії наук України і Національного космічного агенства України відбувся захист кандидатської дисертації Янчевського Сергія Леотійовича "Багатокритеріальна оптимізація довгострокового планування космічної зйомки" - УДК 516,9 - за спеціальністю 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Куссуль Наталія Миколаївна, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Національного космічного агенства України, головний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Воронін Альберт Миколайович, Національний авіаційний цніверситет,професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій
доктор технічних наук, професор Волошин Олексій ФедоровичКиївський національний університет імені Тераса Шевченка, факультет кібкрнетики, професор кафедри моделювання складних систем
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти