Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Грант Європейського космічного агенства (ЄКА)

"Regional drought monitoring using wide swath SAR and optical data" (2007-2008) - Category-1 Fast Registration грант на отримання даних Європейських супутників в оперативному режимі

Мета проекту:

Розробка методів моніторингу посух на основі радіолокаційних даних ASAR/Envisat в режимах Wide Swath Mode та Global Monitoring Mode та оптичних даних.

Задачі проекту:

  • дослідження існуючих методів моніторингу посух на основі супутникових даних;
  • розробка методів моніторингу посух та оцінки вологості ґрунтів на основі даних активних радіолокаторів;
  • розробка методів моніторингу посух та оцінки вологості ґрунтів на основі супутникових даних в оптичному діапазоні (зокрема, MODIS/Terra);
  • моніторинг посух з використанням даних супутникових радіометрів;
  • моніторинг посух з використанням моделей типу "атмосфера-суша";
  • крос-валідація розроблених методів.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти