Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Наш відділ виконав та наразі працює над наступними проектами:

ERA-PLANET заходи в Україні

Image

Заходи, новини - коротко

SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth (SMURBS)

Image

Замовник: Європейська комісія

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М., д.т.н., проф. Шелестов А.Ю.

Координатор проекту: Афінська національна обсерваторія, (Греція)

GEOEssential

Image

Замовник: Європейська комісія

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Координатор проекту: Ентоні Леманн, проф. Женевського університету

Демонстрація можливостей Sentinel-2 для потреб сільського гоcподарства (SEN2-AGRI)

Image

За пiдтримки: Лувенський католицький університет

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2016-2017 рр.

Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (EvIDENz)

Image

За пiдтримки: Університет Бонна

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2016-2018 рр.

Розробка нових методів класифікації сільськогосподарських культур за оптичними та радіолокаційними супутниковими даними

Image

За пiдтримки: Президента України

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту: к.т.н. Кравченко О.М.

Термін виконання: грудень 2015 р.

Методологія класифікації сільськогосподарських культур за супутниковими даними

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту: к.т.н. Кравченко О.М.

Термін виконання: грудень 2016 р.

Стимулювання іновацій для глобального моніторингу сільського господарства та оцінка його впливу на навколишнє середовище як підтримка ініціативи GEOGLAM (SIGMA)

Image

Замовник: Європейська комісія

Головна організація: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2013-2017

Створення геоінформаційного сільськогосподарського порталу та тематичних агросервісів на основі супутникових даних

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту: к.т.н. Кравченко О.М.

Термін виконання: 2014

Розроблення науково-методичного забезпечення поліпшення точності геоприв'язки даних космічних апаратів

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2014

Інформаційна технологія оцінки вологості, снігозапасу та ризику паводків на основі даних ДЗЗ різних спектральних діапазонів

Image

Замовник: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (Українсько-білоруський проект)

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту: пр.н.с., д.т.н. Шелестов А.Ю

Термін виконання: 2011-2013р.

Моніторинг пошкоджень посівів в АР Крим

Image

Замовник: Міністерство аграрної політики та продовольства АР Крим

За пiдтримки:Державне космічне агентство України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2013.


Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними

Image

Замовник: Державне космічне агентство України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2012.


Аналіз змін клімату та продовольчої безпеки на основі дистанційних та наземних спостережень

Image

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2011-2012р.


Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER

Image

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2009-2013р.


Модернізація та розширення інформаційної інфраструктури для отримання, зберігання та використання даних наукових досліджень та експериментів

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2011р.


The Namibian Trans-boundary Flood-Disease Monitoring and Mitigation System – An International SensorWeb Pilot Project

Image

Організації: UN-SPIDER, NASA, DRL, Департамент Гідрології Намібії (Namibia Department of Hydrology), Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ, NOAA, JRC, ITC та ін.

Розробка Grid-технологій інтеграції даних різної природи

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України, УНТЦ

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2008-2010р.


Rapid Urban Flood Mapping from TerraSAR-X

Image

За пiдтримки: Німецьке космічне агентство DLR

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2008-2010р.

Створення грід-сервісу картографування повеней за супутниковими та модельними даними (та його гармонізація з вимогами віртуальної організації "ESR-VO" європейського проекту EGEE)

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: c.н.с., доц., к.т.н. Шелестов А.Ю.

Термін виконання: 2009р.


Розробка комплексної системи обробки даних дистанцiйного зондування Землi з використанням GRID-технологiї

Image

За пiдтримки: МОН України (в межах співробітництва у сфері науки і технологій з Республікою Білорусь)

Організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна

Термін виконання: 2008-2010

Grid-система для моніторингу повеней на основі оптичних та радарних супутникових даних

Image

За пiдтримки: ESA Category-1

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ, Інститут інформатики академії наук Словаччини, Французьке космічне агентство (CNES), Наземний центр прийому супутникових даних Китайської академії наук (RSGS-CAS)

Керівник проекту: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна

Термін виконання: 2007-2008


Grid інфраструктура для злиття даних

Image

За пiдтримки: INTAS-CNES-НКАУ

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ, Інститут космічних досліджень РАН, Французьке космічне агентство (CNES), Інститут інформатики академії наук Словаччини

Керівник проекту: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна

Термін виконання: 2007-2008


Розробка принципів та методів побудови Grid-систем та їх реалізація у вигляді Grid-системи обробки даних для розв'язання задач космічних досліджень

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна

Термін виконання: 2008


Реконструкція спеціалізованого грід-кластера в Інституті космічних досліджень

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: к.т.н., с.н.с. Шелестов Андрій Юрійович

Термін виконання: 2008


Розробка інтелектуальних методів та інформаційних технологій параметричної ідентифікації гідрометеорологічних моделей

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник проекту: к.т.н. Скакун Сергій Васильович

Термін виконання: 2007-2008


Розробка ефективних GRID-технологій екологічного моніторингу на основі супутникових даних

Image

За пiдтримки: Науково-технологiчного центру в Українi та Нацiональної академiї наук України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ, Інститут кібернетики НАНУ, Науково-дослiдний iнститут iнтелектуальних комп'ютерних систем

Закордоннi партнери: Джордж Марковський, Унiверстет штату Мен

Керівник проекту: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна


Відпрацювання математичних моделей, методів та інформаційних технологій обробки супутникових даних в межах створення пілотного проекту інформаційної системи українського сегменту GEOSS/GMES

Image

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) ІГН НАНУ

Керівник проекту: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна


Розробка Desktop Grid-системи і оптимізація її продуктивності


Розробка інформаційних технологій для ефективного розв’язання складних задач обробки космічних даних за допомогою суперкомп’ютерних систем СКІТ-1 і СКІТ-2


Розробка алгоритмів кластерних обчислень для задач обробки супутникової інформації та сценарного аналізу космічної діяльності

[18-19.2018]
18-19 вересня 2018 р. у Києві відбудеться Шоста Міжнародна конференція GEO-UA 2018 «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки». Детальніше...
[5.09.2018]
5 вересня у Інституті космічних досліджень НАН України та ДКА України відбулася робоча зустріч з керівництвом інжинірингової школи Noosphera, на якій обговорювалися способи імплементації підписаної угоди про співпрацю між Інститутом та Noosphera. Детальніше...
[27-28.03.2018]
27-28 березня 2018 р. у приміщенні Гамбурзького університету пройшов воркшоп за проектом ERA-PLANET SMURBS, присвячений питанням впровадження в межах розумного міста технологій моніторингу стану повітря, оперативного реагування та запобігання стихійних лихам, а також питанням зростання міських агломерацій. Детальніше...
[12-15.03.2018]
З 12 по 15 березня 2018 р. заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ професор Куссуль Н.М. взяла участь у регіональному семінарі Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням, який було організовано за підтримки глобальної програми підтримки NEP/GEF у Анталії, Туреччина Детальніше...
[7.03.2018]
7 березня 2018 р. між Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди) та Інститутом космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України (ІКД НАНУ-ДКАУ) підписано меморандум про співпрацю. Детальніше...
[21.02.2018]
21 лютого у Київській міській державній адміністрації між Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу КМДА, Інститутом космічних досліджень НАН України та ДКА України та громадською організацією «СМАРТ СІТІ ХАБ» підписано угоду про співпрацю. Детальніше...
[6-7.02.2018]
6-7 лютого 2018 співробітники відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України взялий участь у робочій зустрічі за проектом ERA-PLANET IGOSP Детальніше...
[24.01.2018]
Вітаємо авторів статті "Deep Learning Classification of Land Cover and Crop Types Using Remote Sensing Data" в журналі IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters з отриманням нагороди IEEE Publication Encouragement Award 2017! Детальніше...
Архів новин >>>
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти