Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Розробка Desktop Grid-системи і оптимізація її продуктивності

За пiдтримки: конкурс проектiв науково-дослiдних робiт молодих учених НАН України (проект виконується в межах цiльової наукової програми НАН України "Науковi основи створення iнтелектуальних iнформацiйних систем").

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник: к.т.н., доц., н.с. Лавренюк Алла Миколаївна

Проект передбачає розробку DGRID-системи з використанням високоефективних інтелектуальних інформаційних технологій на основі доступних відкритих стандартних протоколів взаємодії і програмних компонент, методів прогнозування продуктивності розподіленої системи, керування чергою запитів та моніторингу великих розподілених систем, що дозволить розробити нові методи оптимізації продуктивності DGRID систем.

Передбачається розробка ефективного інтелектуального інтерфейсу користувача, що є одним з пріоритетних напрямків міжнародної Рамкової програми FP6.

Робота над проектом складається з наступних етапів:

  • Проведення дослідження існуючих технологій і програмних комплексів для організації розподілених обчислень.
  • Проведення дослідження існуючих та розробка власних методів прогнозування продуктивності розподіленої системи, керування чергою запитів, моніторингу великих розподілених систем.
  • Проектування архітектури програмного комплексу для організації розподілених обчислень на базі проведеного дослідження з врахуванням існуючих відкритих програмних компонент.
  • Програмна реалізація архітектури обчислювальної системи, розробленої у пункті 2 засобами високорівневих .мов програмування.
  • Розгортання програмного комплексу в межах тестової мережі
  • Тестування програмного комплексу.
  • Апробація обчислювальної мережі та розроблених методів на реальних задачах з фізики космосу (космічна погода, обробка супутникових даних).

В результаті виконання проекту будуть поглиблені знання в галузі розробки розподілених GRID-систем і деталізовані архітектурні шаблони, що можуть використовуватися в подібних системах. Зокрема буде розроблена оптимальна архітектура DGRID-системи та її реалізація, що буде апробована на ресурсоємних задачах фізики космосу. Буде досліджена можливість застосування класичних методів теорії мереж масового обслуговування та операційного аналізу для оцінки продуктивності систем та її компонент. Буде розроблені та апробовані інтелектуальні методи моніторингу та аналізу завантаженості системи з метою оптимізації продуктивності обчислювальної мережі.

Програмна реалізація запропонованої системи дозволить ефективно використовувати вільні системні ресурсів робочих станцій для розв’язання прикладних ресурсомістких задач без витрат на спеціалізовані програмно-апаратних комплексів.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти