Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (EvIDENz)

За пiдтримки: Університет Бонна

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2016-2018 рр.Мета проекту: Проект Evidenz спрямований на вирішення задач моніторингу Землі для зниження ризиків сільськогосподарських посух на національному рівні, в тому числі шляхом обмеження соціо-економічного впливу та виявлення уніфікованого набору критеріїв для оцінки ризиків такого типу стихійних лих. Задачі проекту будуть реалізовані для території України (на рівні пілотних областей) та Південно-Африканської Республіки, які відзначаються максимально великою різницею агро-кліматичних умов. Такий вибір досліджуваних територій дасть змогу оцінити можливість трансферу розробок проекту на інші території по всьому світу. Проект базується на використання супутникових даних, отриманих з національних джерел та Європейського космічного агенства, включаючи TerraSAR-X, TanDEM-X та RapidEye, а також з європейського супутника Sentinel.

6 грудня 2016 року в Києві на базі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся симпозіум за проектом Evidevz. Локальним організатором симпозіуму виступили співробітники ІКД НАНУ та ДКАУ та НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти