Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

GEOEssential

Замовник: Європейська комісія

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Координатор проекту: Ентоні Леманн, проф. Женевського університету

Про проект: GEOEssential вирішує потребу надійних джерел даних та інформації для моніторингу прогресу навколишнього середовища у політичних цілях. Проект демонструє доцільність використання Основних Змінних у Соціально Вигідних Сферах GEO. Для отримання інформації за спостереженнями Землі про цілі сталого розвитку в рамках проекту створюються крос-тематичні робочі процеси для оцінки, прогнозування та моніторингу природних ресурсів. Будуть проаналізовані існуючі структури та платформи для виявлення значних прогалин та синергії для вирішення потреб екологічної політики в сільському господарстві, грунті, воді, біорізноманітті, енергетиці, світлі та сировині. Рішення для вдосконалення будуть надані у співпраці з програмами GEO та Copernicus.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти