Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Розроблення науково-методичного забезпечення поліпшення точності геоприв'язки даних космічних апаратів

Image

За пiдтримки: Нацiональна академiя наук України

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.


Мета проекту

Розробка робастних методів для пошуку контрольних точок для розв’язання задачі геоприв’язки. Програмна реалізація алгоритмів та оцінка точності розроблених методів шляхом проведення чисельних експериментів.


Основні етапи:

Етап 1. Розробка пробної версії програмного забезпечення поліпшення геоприв’язки супутникових зображень середнього розрізнення.
Етап 2. Розробка робастних методів пошуку контрольних точок для розв’язання задачі геоприв’язки

Одержані результати за 2013 рік


Створене програмне забезпечення (ПЗ) відпрацьовано на даних вітчизняного супутника середнього розрізнення «Січ-2». Проведено аналіз точності географічної прив’язки даних вихідних знімків КА “Січ-2” та знімків з уточненою геоприв’язкою. Перевірка точності прив’язки на 73 знімках КА «Січ-2» показала, що середньоквадратична похибка прив’язки зменшилася у порівнянні з похибкою прив’язки за орбітальними даними у середньому у 42 рази (з 590 м до 14 м), а у порівнянні з існуючими алгоритмами у 4 рази.

Одержані результати за 2014 рік


Розроблено метод обробки супутникових даних, що дозволяє ефективно розв'язувати актуальні задачі геоприв'язки та суміщення (кореєстрації) каналів супутникових знімків програмними засобами, що призведе до зменшення собівартості та підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції ДЗЗ. Отримані наступні результати.

1. Розроблено метод пошуку контрольних точок на супутникових знімках в оптичному діапазоні, що дозволяє ідентифікувати контрольні точки у складних умовах зміни ландшафту та відповідної неактуальності базового покриття.
2. Метод дозволяє ідентифікувати контрольні точки з точністю 0,05-0,15 пікселя (1?) в задачі суміщення зображень у каналах супутникового знімку.
3. Створено програмну реалізацію методу, оцінено точність визначення координат контрольних точок та суміщення зображень у каналах знімків на репрезентативному наборі з 36 безхмарних знімків КА Січ-2.
4. Проведено чисельні експерименти по розроблених алгоритмах геоприв’язки супутникових зображень високого просторового розрізнення.

Результати досліджень нагороджені премією молодих вчених НАНУ:


Лавренюк Микола, Кригін Валерій, Рева Костянтин (Lavrenyuk M., Krigin V., Reva K.) Young Scientists Award of the National Academy of Science of Ukraine for the project “Methods and Information Technology for Satellite Data Georeference” (2014)

Користувачами створеної у межах проекту наукової продукції можуть бути:


Державне космічне агентство України, Державне підприємство "Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти