Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         
“Розробка принципів та методів побудови Grid-систем та їх реалізація у вигляді Grid-системи обробки даних для розв’язання задач космічних досліджень”

Розробка принципів та методів побудови Grid-систем та їх реалізація у вигляді Grid-системи обробки даних для розв’язання задач космічних досліджень

Установа-виконавець   Інститут космічних досліджень НАН та НКА України

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Наталія Миколаївна

Мета роботи

Розробка принципів, моделей та методів побудови Grid-систем та їх реалізація у вигляді Grid-системи обробки даних для розв'язання задач космічних досліджень.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі:

— розробити принципи спільного використання обчислювальних та архівних ресурсів, методи балансування навантаження та керування виконанням конвеєрних задач;

— виконати математичне та імітаційне моделювання навантаження та продуктивності Grid-систем;

— створити інфраструктуру засвоєння актуальних супутникових даних в процесі чисельного моделювання погоди та дослідження оптимальної конфігурації параметрів системи та джерел даних для території України;

— розробити інтелектуальні методи тематичної обробки супутникових даних, зокрема на базі нейромережевого підходу та генетичних алгоритмів.

 

Термін виконання: 2007.

 

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти