Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

"Модернізація та розширення інформаційної інфраструктури для отримання, зберігання та використання даних наукових досліджень та експериментів"

Image

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Установи -співвиконавці: Інститут кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України

Керівник: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Мета проекту
створення віртуальної обсерваторії - апаратно-програмної інфраструктури отримання та розповсюдження даних різної природи на базі високопродуктивної техніки та сховищ Інституту кібернетики НАНУ та Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ


В результаті виконання проекту буде модернізовано та розширено інформаційну інфраструктуру, яка забезпечить оперативний, уніфікований та ефективний доступ та спільне використання різнорідних даних для розв'язання важливих прикладних задач в області наук про Землю. Розроблена інфраструктура буде базуватись на стандартах представлення та передачі інформації, розроблюваних в межах консорціуму OGC (Open Geospatial Consortium), та використанні сховищ даних та суперкомп'ютерної техніки, розгорнутої в ІК НАНУ, ІКД НАНУ-НКАУ та інших установах НАН України, для зберігання та оброблення великих масивів даних.

В межах проекту будуть отримані наступні результати:

  1. створено каталог різнорідних даних наукових досліджень та експериментів;
  2. розроблено пілотну версію бази даних для зберігання різнорідних даних та відповідних інтерфейсів для надання даних до цифрових репозиторіїв;
  3. створено портал доступу до бази даних, який забезпечуватиме доступ учасникам УНГ;
  4. проведено семінар-тренінг для потенційних користувачів.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти