Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Стимулювання іновацій для глобального моніторингу сільського господарства та оцінка його впливу на навколишнє середовище як підтримка ініціативи GEOGLAM (SIGMA)


Замовник: Європейська комісія

Організації: 23 установи ( SIGMA ), Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Керівник проекту від інституту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.


Про проект

SIGMA представляє собою глобальне партнерство експертних інститутів в сільськогосподарському моніторингу, які беруть важливу участь в GEO та Глобальній ініціативі сільськогосподарського моніторингу (GEO-GLAM). SIGMA спрямований на розвиток інноваційних методів, що базуються на інтеграції наземних та супутникових даних, щоб спрогнозувати вплив виробництва сільськогосподарських культур на екосистеми та природні ресурси. В рамках проекту розглядаються:
1) Спільний доступ та інтеграція супутникових даних і даних наземних спостережень, відповідно до основних принципів GEOSS;
2) Оцінка впливу оброблюваних площ і зміни врожаю на інші екосистеми;
3) Розуміння і оцінка змін в практиці вирощування і системі землеробства, оцінка впливу таких змін на біорізноманіття та навколишнє середовище.
SIGMA здійснює діяльність в Європі, Росії, Україні, Китаї, В'єтнамі, Африці, Аргентині та Бразилії і фінансується в рамках програми досліджень Європейської комісії (EC’s Research Framework programme - FP7).


Мета проекту


Розвиток інноваційних методів, що базуються на інтеграції наземних та супутникових даних, щоб спрогнозувати вплив виробництва сільськогосподарських культур на екосистеми та природні ресурси

Завдання інституту в проекті

1) Впровадження існуючих методів та технологій для побудови карт класифікації на основі даних високого розрізнення;
2) Оцінка фактичної та потенціальної врожайності за допомогою регресійних моделей для території України;
3) Щорічна побудова карт класифікації для різних типів культур на основі інтеграції («злиття») супутникових та векторних даних;
4) Аналіз впливу зовнішнього середовища на використання земельних ресурсів ( JECAM-Ukraine );
5) Побудова регіональної карти земного покрову та дослідження змін сівозмін для території України .

Одержані результати за 2014 рік

Запропонована методологія побудови ретроспективних карт земного покриву для території України за супутниковими даними 30-метрового розрізнення, в тому числі створено навчальні вибірки для території України на основі методу фотоінтерпретації та результатів наземних досліджень, побудовано карти земного покриву за 1990, 2000 та 2010-ті роки для всієї території України (24 області), проведено аналіз динаміки перерозподілу площ різних класів та порівняльний аналіз результатів класифікації із даними офіційної статистики України.

Користувачами створеної у межах проекту наукової продукції можуть бути:


Державне космічне агентство України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Український гідрометеорологічний центр, GEO-GLAM, JECAM, напрямок "AG-07-03: Global Agricultural Monitoring", Єврокомісія, організації-учасники проекту SIGMA.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти