Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

"Створення грід-сервісу картографування повеней за супутниковими та модельними даними (та його гармонізація з вимогами віртуальної організації "ESR-VO" європейського проекту EGEE)"

За пiдтримки: Нацiональної академiї наук України

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник: с.н.с., к.т.н. Шелестов А.Ю.

Мета роботи
Створити грід-сервіс картографування повеней за супутниковими та модельними даними та гармонізувати його відповідно до вимог віртуальної організації "ESR-VO" європейського проекту EGEE.

Наявний науковий доробок
Учасники проекту в даний час беруть участь у декількох міжнародних програмах та проектах, тематично пов'язаних із запропонованими дослідженнями.
Зокрема, автори проекту беруть участь у створенні українського сегменту системи GEOSS (GEO-Ukraine) в межах Національної космічної програми України. Автори проекту успішно завершили проект "Розробка ефективних GRID технологій екологічного моніторингу на основі супутникових даних" (№ 3872, 2005-2007), в межах якого було розроблено базову Grid-інфраструктуру, що об'єднує ресурси ІКД НАНУ-НКАУ та ІК НАНУ. Розроблена інфраструктура використовується для розв'язання прикладних задач в області космічної погоди, моніторингу гідрометеорологічних явищ, моделювання процесів в багатокомпонентних ґрунтових середовищах.
В 2008 році було успішно завершено проект "Data Fusion Grid Infrastructure" в межах спільної програми INTAS-CNES-NSAU. В межах проекту було розроблено методи і технології інтеграції систем супутникового моніторингу, зокрема систем ІКД НАНУ-НКАУ та Інституту космічних досліджень РАН (Росія).
Для отримання архівних даних та даних в операційному режимі з європейських супутників ДЗЗ (Envisat та ERS-2) було отримано гранти ESA Category-1 "Wide Area Grid Testbed for Flood Monitoring using Spaceborne SAR and Optical Data" (2007-2008) та "Regional drought monitoring using wide swath SAR and optical data" (Керівник проектів: проф. Н. Куссуль).

Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються

  • Буде розпаралелено регіональну метеорологічну модель WRF (Weather Research & Forecasting) на високопродуктивній техніці та впроваджено в Earth Science Research VO проекту EGEE.
  • Буде виконано запуск метеорологічної моделі WRF в операційному режимі: прогнозування метеорологічних параметрів (температура, опади, тиск, тощо) на 3 доби кожні 6 годин.
  • Буде створено грід-сервіс картографування затоплень на основі радіолокаційних супутникових зображень.

Сервіс, який буде розроблено в даному проекті, буде використовуватися:

  • в українському сегменті системи GEOSS - системі GEO-Ukraine;
  • в віртуальній організації Earth Science Research VO проекту EGEE;
  • в межах платформи UN-SPIDER щодо використання космічної інформації для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та екстреного реагування;
  • в пілотному проекті Caribbean Flood Pilot, що розробляється в межах системи GEOSS за напрямком "Надзвичайні ситуації".

Термін виконання: 2009p.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти