Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Відпрацювання математичних моделей, методів та інформаційних технологій обробки супутникових даних в межах створення пілотного проекту інформаційної системи українського сегменту GEOSS/GMES