Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Навчальний посібник "Основи космонавтики"

Посібник з основ космонавтики охоплює широкий спектр питань, пов'язаних з розвитком космічної діяльності, починаючи з історії її розвитку і закінчуючи перспективами. Книга складається з чотирьох частин. У першій частині розглядається історія космонавтики, де докладно описано становлення космічної галузі у світі та Україні. Друга частина охоплює фізичні основи космонавтики. У третій частині розкриваються питання побудови ракет, космічних апаратів і космічних систем. Основні перспективи розвитку космонавтики — сучасний стан і тенденції — докладно розглянуті в четвертій частині. В посібнику розглядаються поняття космічної системи в цілому, її загальна структура, складові частини, призначення та основні функції. Вся інформація в посібнику добре структурована, що робить його зручним для вивчення і використання. Посібник розрахований на широкий клас читачів, зокрема, викладачів і студентів ВУЗів, що готують фахівців з різних областей космічної діяльності, школярів старших класів, що цікавляться проблемами космонавтики та всіх інших зацікавлених осіб.

 

Зміст посібника

ЧАСТИНА I

Із історії космонавтики

19

Розділ 1
20

Докосмічна ера
20
Першопрохідці
20
Пошук шляхів у космос
22
Початок теоретичної космонавтики
24
Інженерні розробки
35
Перші випробування та об’єднання першопрохідців
44
Розвиток ракетної техніки в СРСР
44
Експерименти в області ракетної техніки у США
48
Випробування ракетної техніки в Германії
51
Ракети «Фау-2»
54
Серійне виробництво «Фау-2» під час війни
57
Нереалізовані німецькі проекти на основі «Фау-2»
60
Радянське та американське “продовження” ракет “Фау-2”
62
Радянські розробки: поява знаменитої «сімки» (Р7). Початок ери космічних польотів 62 «Американське продовження» ракет «Фау-2»
72
Космічна ера почалась...
76
Перша космічна мандрівниця
79
Супутників стає все більше
80
Розділ 2
84
Людина в космосі
84
Перші пілотовані
84
Перший космонавт планети
84
Космонавт №2
87
Групові польоти на "Востоках"
88
Перехід до "Восходів"
90
Вперше у відкритому космосі
92
Незавершені плани
93
Американські успіхи
96
Польоти до інших планет
98
Перші спроби
104
Людина на Місяці
105
На Марс
131
Знов на Венеру
121
Далі від Сонця
124
До самої далекої планети
126
Міжнародні проекти
128
«Союз» і «Аполлон»
133
Політ
133
Підсумки
137
Космічна Україна
140
Доробок інших країн
140
Європа
145
Франція
145
Великобританія
147
Німеччина
148
Китай
149
Індія
150
Японія
154
Австралія
154
Бразилія
156
Ізраїль
159
Південно-Африканська Республіка
160

ЧАСТИНА II
163

Фізичні основи космонавтики
163
Розділ 3
164
Астрономія
164
Галактики і Всесвіт
164
Всесвіт
164
Теорія походження Всесвіту
164
Реліктове випромінювання
166
Галактики
167
Спіральні галактики
169
Еліптичні (лінзоподібні) галактики
170
Неправильні галактики
171
Темна матерія
171
Туманності
173
Малі тіла
175
Види зірок
182
Джерела енергії зірок
188
Червоне зміщення
189
Гравітаційна лінза
190
Сонячна система
191
Сонце
193
Планети
196
Місяць
215
Небесна механіка, астрофізика
219
Закони Кеплера
219
Закон 1
220
Закон 2
221
Закон 3
222
Закон всесвітнього тяжіння
223
Розділ 4
225
Орбіти і рух небесних тіл
225
Види орбіт
225
Орбіти космічних апаратів
226
Геосинхронна орбіта
230
Полярна орбіта
230
Геліосинхронна орбіта
230
Геостаціонарна орбіта
231
Точки Лагранжа
233
Ефект Доплера для космічних апаратів
235
Рух Землі
240
Обертальний рух навколо осі
240
Пори року
242
Прецесія
243
Зоряна і сонячна доба
243
Рік
245
Календарі
247
Земні і небесні координати
247
Географічні координати
248
Небесна сфера
249
Точки рівноваги
250

ЧАСТИНА III

252
Ракети, космічні апарати та космічні системи
252
Розділ 5
253
Ракети
253
Загальні принципи побудови ракет
253
З історії створення ракет
253
Ракети-носії
258
Будова ракети-носія
259
Корпус
259
Корисний вантаж
264
Ракетний двигун
264
Системи керування і наведення
264
Ракетне паливо
302
Оcнови класифікації ракет-носіїв
304
Класифікація ракет-носіїв за класом ракети - носія
304
Класифікація ракет-носіїв за галуззю застосування
305
Класифікація ракет-носіїв за типом корисного вантажу
306
Класифікація ракет-носіїв за ресурсом роботи
306
Класифікація ракет-носіїв за типом джерела енергії
309
Класифікація ракет-носіїв за принципом розробки
310
Класифікація ракет-носіїв за схемою компонування і конструктивно-силовою схемою
311
Приклади ракет-носіїв
313
Родина ракет-носіїв Р-7
313
Перші багатоступінчасті ракети
321
Ракети, розроблені в Україні
323
Політ сучасних ракет сімейства Р-7
329
Військові ракети, які стали цивільними
329
«Протон» і його спадкоємці
333
«Енергія» і її спадкоємці
336
Ракети-носії виробництва США
339
Ракети-носії європейського виробництва та інших країн
344
Розділ 6
347
Космічні апарати
347
Пілотовані космічні апарати
349
Пілотований космічний корабель
349
Задачі польотів і напрямки використання космічних кораблів
350
Особливості пілотованих КК
352
Орбітальний корабель
353
Суборбітальний корабель
354
Орбітальна станція
355
Комплекс засобів станції
355
Класифікація орбітальних станцій
357
Міжнародні космічні станції
361
Перші проекти
363
Нащадки місячних програм
367
«Мир»
372
Міжнародна космічна станція
377
Автоматичні космічні апарати
392
Класифікація автоматичних космічних апаратів за функціональністю
393
Облітний КА
394
Орбітальний КА
394
Атмосферний КА
395
Посадковий КА
395
Проникаючий КА
396
Всюдихід
396
Дослідницький КА
396
КА зв’язку
396
Класифікація автоматичних космічних апаратів за траекторією польоту
397
Штучні супутники Землі (ШСЗ)
397
Космічні апарати для польотів до Місяця
404
Космічні апарати для польотів до планет Сонячної системи
404
Сучасні космічні апарати України
405
Космічний апарат «Січ-1М»
405
Космічний апарат КС5МФ2 «Мікросупутник»
410
Космічний апарат «МС-2-8»
411
Космічний апарат «Egyptsat -1»
412
Типові бортові пристрої
413
Електрозабезпечення і розподілені підсистеми
413
Фотоелектричний перетворювач
413
Радіоізотопні термоелектричні генератори
414
Електрозабезпечення
415
Енергозбереження
416
Системи контролю температури
416
Двигуни
417
Механічні прилади
418
Типове наукове обладнання
419
Наукове корисне навантаження
419
Прилади направленого та дистанційного зондування (Direct-sensing та Remote-sensing)
419
Приклади приладів безпосереднього вимірювання
421
Детектор швидких частинок
421
Детектор низько енергетичних заряджених частинок
421
Плазмовий прилад
421
Пиловий детектор
422
Магнітометр
422
Плазмово-хвильовий детектор
422
Приклади приладів дистанційного зондування
422
Планетний радіо-астрономічний прилад
422
Прилад формування зображення
423
Магнітосферний формувач зображення
423
Поляриметр
424
Фотометр
424
Спектрометр
424
Інфрачервоний радіометр
425
Телескопи
426
Дзеркала для телескопів
431
Станина
431
Прилади із зарядовим зв’язком
435
Оптична аберація
437
Сонячні телескопи
440
Всесвіт в ультрафіолеті
441
Телескопи нового покоління
445
Система зв?язку з космічним апаратом
447
Передавачі та приймачі
447
Потужність сигналу
447
Лінії зв’язку Земля–КА та КА–Земля
448
Одно-, дво- та триканальні комунікації
448
Когерентність
449
Двоканальний некогерентний зв’язок
450
Маяки
450
Символи, біти, коди
451
Мультиплексна передача даних (розподіл каналів зв’язку)
452
Розподіл на окремі канали зв’язку
453
Особливості проектування КА
454
Зовнішні зв'язки
455
Внутрішні зв’зки на прикладі системи орієнтації та керування рухом
456
Принципові схеми КА
459
Балістичні схеми польоту
460
Компонування КА
461
Розділ 7
463
Космічна система
463
Космічний комплекс
465
Космічний ракетний комплекс
465
Стартовий комплекс
465
Вимірювальний комплекс
468
Комплекс космічних апаратів
472
Технічний комплекс
473
Наземний комплекс керування
475
Сектор оперативного планування
475
Центр керування польотом
475
Наземний спеціальний комплекс
475
Головний центр прийому та обробки даних
476
Операторський центр
476

ЧАСТИНА IV

480
Перспективи космонавтики — сучасний стан та тенденції
480
Розділ 8
482
Наука про космос
482
Дослідження сонячної системи та Всесвіту за її межами, осмислення походження та еволюції життя, пошук ознак життя поза Землею
482
Дослідження планет і малих тіл Сонячної системи
486
Дослідження Марса
487
Місії до Марса
488
Майбутні місії до Марса
493
Дослідження Венери
495
Майбутні місії до Венери
495
Дослідження Меркурія
496
Майбутні місії до Меркурія
497
Досвід вивчення астероїдів
498
Астероїдна небезпека
498
Дослідження астероїдів
500
Дослідження Місяця
501
Дослідження Плутона
502
Дослідження Юпітера
504
Дослідження комет
505
Підсумки
509
Розділ 9
512
Дослідження Сонця та сонячно-земних зв’язків
512
Стан проблеми
512
Напрями досліджень
515
Розділ 10
518
Вивчення глобальних змін клімату
518
Стан проблеми
518
Напрямки подальших досліджень
522
Розділ 11
525
Дослідження в умовах мікрогравітації
525
Космос як унікальна природна лабораторія
525
Наукові та прикладні дослідження в умовах мікрогравітації
528
Космічна біологія та медицина
530
Біологія клітини в умовах мікрогравітації
530
Біологія розвитку в умовах мікрогравітації
531
Дослідження взаємодії рослин, тварин, людини та вірусів в умовах мікрогравітації
532
Розробка космічних клітинних біотехнологій та методів космічного рослинництва, утилізація відходів та моніторинг навколишнього середовища
533
Космічна медицина
534
Розробка та створення нового покоління космічного обладнання для проведення біологічних та біотехнологічних експериментів
534
Розділ 12
537
Спостереження Землі з космосу в інтересах захисту навколишнього середовища та природних ресурсів
537
Застосування космічної техніки для прогнозування погоди і клімату
538
Гідрометеорологія
543
Напрямки досліджень
544
Застосування космічної техніки для боротьби зі стихійними лихами
545
Міжнародна космічна програма КОСПАС-САРСАТ
550
Застосування космічної техніки з метою раціонального використання ресурсів
552
Комерційні засоби спостереження Землі з космосу
561
Напрямки досліджень
561
Космічне сміття — проблема збереження навколоземного простору
564
Розділ 13
566
Методи та засоби дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)
566
Основні концептуальні положення ДЗЗ
567
Сфери використання інформації ДЗЗ
577
Перелік скорочень
582
Словник термінів
585
Перелік посилань
608
Предметний покажчик
612
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти