Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         

Друга Всеукраїнська конференція «Космічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки»

Київ, Україна 14-17 червня 2010 р.

Image

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Тези доповідей можуть бути підготовані російською, українською або англійською мовами.
 • Текст тез подається у вигляді файлу типу *.rtf (електронною поштою разом із заявкою учасника)
 • Текст потрібно підготувати у редакторі Microsoft Word for Windows в книжковій орієнтації.
 • Поля сторінок дзеркальні: верхнє — 2,5 см, нижнє — 3,5 см; зовнішнє — 2,8 см, внутрішнє — 1,8 см.
 • Шрифт: Times New Roman.
 • Порядок розміщення матеріалів:
 • Назва доповіді — шрифт Times New Roman, 16 розмір, жирний, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, без переносів. Пропуск перед — 36 пт, після — 6 пт.

  Автори доповіді прізвище, ініціали, організація, шрифт Times New Roman, 16 розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, відступи справа та зліва — 1 см. Пропуск після — 6 пт.

  Текст доповіді — шрифт Times New Roman, 14 розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, відступ першого рядку абзацу 1,27 см, автоматичні переноси у рядках.

  Формули — шрифт Times New Roman, звичайний символ — 14 розмір, великий індекс — 12 розмір, маленький індекс — 9 розмір, міжрядковий інтервал 150%. Не забудьте налаштувати редактор формул у відповідності з вказаними параметрами!

  Список літератури шрифт Times New Roman, 12 розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, відступ першого рядку абзацу 0,8 см. Список літератури оформлюється у відповідності до ГОСТу. Пропуск перед та після — 6 пт.

Мета

Метою конференції є обговорення стану та перспектив використання аерокосмічної інформації для вирішення актуальних проблем природокористування, стійкого розвитку та безпеки, участі України в міжнародних програмах GEOSS, GMES, INSPIRE та ін.

Будуть обговорені актуальні питання використання аерокосмічних даних для розв'язання наступних задач:

 • оцінка ризиків: повені, лісові та степові пожежі, забруднення води, ґрунтів та атмосфери;
 • вивчення змін клімату;
 • менеджмент та захист екосистем;
 • дослідження морів та океанів;
 • оцінка продуктивності та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур;

Розробникам ГІС-систем та систем супутникового моніторингу надається можливість продемонструвати свої розробки на виставці.

Тематика конференції

 1. Міжнародні програми та ініціативи дослідження Землі з космосу (GMES, GEOSS, INSPIRE) та перспективи участі в них України.
 2. Програма GEO-UA та шляхи її реалізації.
 3. Космічне спостереження та оцінка ризиків стихійних лих та наслідків природних та техногенних катастроф.
 4. Технології, системи, засоби та пристрої дистанційного зондування Землі
 5. Інформаційні технології в дослідженнях Землі з космосу.
 6. Геоінформаційні системи та інфраструктура просторових даних.
 7. Використання ДЗЗ в системі агропромислового та природоохронного комплексів.

Програмний комітет

Співголови програмного комітету

Патон Б.Є., президент НАН України
Зінченко О.О., генеральний директор НКА України
Згуровський М.З., ректор НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

Члени програмного комітету

Горбулін В.П., акад. НАНУ, Інститут проблем національної безпеки при РНБО України
Єремєєв В.М., акад. НАНУ, Океанологічний центр НАНУ
Ільченко М.Ю., чл.-кор. НАНУ, НТУУ «КПІ»
Кульбіда Н.І., УГЦ МНСУ
Лялько В.І., чл.-кор. НАНУ, НЦАКДЗ
Мельничук Д.О.,акад. НАНУ та УААН,НУБіП України Присяжний В.І., НКАУ
Шестопалов В.М., акад.НАНУ, ІГН НАНУ
Федоров О.П., ІКД НАНУ-НКАУ
Яцків Я.С., акад. НАНУ, ГАО НАНУ

Представники міністерств:
МОН України, МНС України
Державне агентство земельних ресурсів України
МАП України
Державний комітет України по водному господарству

Організаційний комітет

Співголови

Федоров О.П., ІКД НАНУ-НКАу
Збруцький О.В., НТУУ «КПІ»

Члени оргкомітету

Куссуль Н.М., ІКД НАНУ-НКАУ
Черемних О.К., ІКД НАНУ-НКАУ
Коротаєв Г.К., МГІ НАНУ
Мельничук М. Д., НУБіП України
Морзе Н. В., НУБіП України
Скакун С. В., ІКД НАНУ-НКАУ

Мови конференції

Робочі мови конференції — українська, російська, англійська

Місце проведення конференції

Конференція відбудеться в головному корпусі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37.

Регламент роботи

Передбачаються пленарні та секційні засідання, а також презентації стендових доповідей. По актуальним питанням конференції будуть організовані круглі столи та відкриті обговорення.

В рамках конференції планується проведення спеціальних семінарів за темами:

 1. Моніторинг надзвичайних ситуацій під егідою UN-SPIDER;
 2. Продовольча безпека;
 3. Космічна погода та кліматичні сервіси;
 4. Сервіс безпеки GMES;
 5. Лісові ресурси та їх безпека.

Важливі дати

Подача заявки на участь в конференції та тез доповідей 22.03.2010
Повідомлення про прийняття доповіді та розсилка запрошень 12.04.2010
Підтвердження участі і бронювання житла 26.04.2010

Адреса оргкомітету

Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ
просп. Глушкова 40, корп. 4/1
МСП 03680, Київ-187
тел.: 526-25-53
тел./факс: 526-41-24
e-mail: conf-geoua@ikd.kiev.ua
Зареєструватись для участі в конференції та отримати детальнішу інформацію можливо за адресою:
http://geoss-conf-2010.ikd.kiev.ua
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти