Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         

Співробітники відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України взяли участь у 17-й Мiжнародній науковій конференцiї «Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

20-22 травня 2015 року у м. Житомир відбулася 17-а Мiжнародна наукова конференцiя «Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

На конференції були представлені наступні доповіді:

“Аерокосмiчнi методи оцiнки урожайностi”
Куссуль Н.М.

“Порiвняння рiзних методiв для побудови маски сiльськогосподарських земель“
Лавренюк М.С., Скакун С.В., Яйлимов Б.Я.

“Методи злиття геопросторових даних в задачах побудови карт сiльськогосподарських посiвiв“
Лавренюк М.С., Яйлимов Б.Я.


Лавренюка Миколу було нагороджено дипломом за кращий виступ на 17-й Мiжнародній науковій конференцiї «Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики».


    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти