Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         2003 >>   Програма    Матерiали  
         

Програма школи-семінару для молодих науковців "Наукові космічні дослідження"

1 липня (Вт)
10.00-13.00Заїзд та поселення учасників.
14.00-15.00Обід.
15.00-18.00Вільний час.
18.00-20.00Дружня вечірка.
2 липня (Ср)
9.30-10.00 Урочисте відкриття школи семінару
10.00-11.30 Яцків Я.С. “Проблематика наукових космічних досліджень”
11.30-13.00 Федоров О.П. “Основні напрямки наукових космічних досліджень”
13.00-14.00 Обідня перерва
14.00-15.30 Кунцевич В.М. “Ідентифікація та керування в умовах невизначеності”
15.40-18.00 Виступи молодих науковців
Апостолов А.А. Разработка алгоритмов и программы линеаментного анализа
Гнатушенко В.В. Застосування геометричних методів при обробці космічних зображень
Сидоренко А.В., Скакун С.В., Шелестов А.Ю. Метод нечітких еліпсоїдів у задачі розпізнавання зображень зоряного неба
Фриз В.П. Можливий підхід до моделювання нелінійних динамічних систем управління космічними апаратами
Пясковский Д.В., Варламов И.Д., Завада А.А. Пути совершенствования баллистико-навигационного обеспечения однопунктного управления космическими аппаратами
Максимюк Л.В. Розвиток концепцій щодо управління формою дзеркала космічного телескопа
Ляшенко М.В., Мозгова О.Л. Про хвильові збурення у середньоширотній іоносфері по даним Харківського радару некогерент-ного розсіяння та світової мережі іонозондів
Хитько А.В., Буланенко В.Е., Дмитрук А.А. Экспериментальная оценка величины эффективной работы выхода цезиевого плазменного полого катода
Хітько А.В., Пономарьов О.М. Мікро електроракетні двигуни для мікро- и наноспутників
3 липня (Чт)
9.30-11.00 Кордюм Є.Л. “Біологічні космічні дослідження”
11.30-13.00 Березовський В.А. “Медичні аспекти наукових космічних досліджень”
13.00-14.30 Обідня перерва
14.30-18.00 Виступи молодих науковців
Мищенко И.А., Вовк Т.А., Мищенко Л.Т. Сравнительная характеристика влияния моделированной микрогравитации на вирусостойкость томатов разных сортов
Адамчук-Чалая Н.И., Кордюм Е.Л., Гайкема Дж. Ультраструктурные перестройки клеток мезофилла проростков brassica rapa в условиях изменения силы тяжести
Левашов О.М., Сафонов С.Л. Влияние микрогравитации на пассивные электрические свойства кости
Гонтаренко И.С. Анализ продолжительности пребывания требования в системе для протокола с резервированием
Проценко М.М., Кирилюк В.В. Вейвлет-перетворення та його застосування для стиснення даних
Куссуль Н.Н., Сидоренко А.В., Скакун С.В., Шелестов А.Ю. Применение данных КА Meteosat для решения оперативных задач при мониторинге кризисных ситуаций
Куссуль Н.Н., Сидоренко А.В., Скакун С.В., Шелестов А.Ю. Информационно аналитическая система космического антикризисного мониторинга
Зацапанова Е.А., Станичный С.В. Использования дистанционных данных для оперативного обеспечения промысла черноморского шпрота на Украинском шельфе Черного моря
Панасенко С.В., Розуменко В.Т., Тирнов О.Ф. Методика та результати дослідження мезосфери і нижньої термосфери за допомогою радару часткових відбиттів
Решетник В.М. Вплив міжпланетних магнітних полів на полярні сяйва
Мозгова О.Л., Пазюра С.О. Процеси в геокосмосі, які супроводжували магнітну бурю 1 жовтня 2002 р
Бурмака В.П. Исследования волновых возмущений в околоземном космосе методом некогерентного рассеяния
Худов Г.В. Особенности оптимизации двухальтернативных решений при совместном поиске и обнаружении объектов
4 липня (Пт)
9.30-11.00 Черемних О.К. “Дослідження космічної плазми”
11.30-13.00 Камелін А.Б. “Проблеми стратегічного планування космічної діяльності”
13.00-14.30 Обідня перерва
14.30-18.00 Круглий стіл “Захистимо свій дім — проблеми космічного екологічного моніторингу”
5 липня (Сб)
9.30-11.00 Корепанов В.Є. “Методологія планування та реалізації космічного експерименту”
11.30-13.00 Смирнов С.А. “Методи прийняття рішень в задачах стратегічного планування”
13.00-14.30 Обідня перерва
14.30-18.00 Виступи молодих науковців
Kussul N., Skakun S., Sydorenko A. Multiagent Intelligent Technology for Information Search and Integration of Space Information Systems
Смирнов С.А., Панова Н.В. Методи оцінювання ризиків при стратегічному плануванні.
Куссуль Н.М., Сидоренко А.В., Скакун С.В., Пасечник В.І., Левченко Н.В. Теоретичні аспекти створення стратегічного плану та їх практичне застосування для космічної галузі України
Смирнов C.А. Терлецький Р.П. Моделювання оптичної частотно-контрастної характеристики земної атмосфери
Козлов З.В., Федоровский А.Д., Якимчук В.Г. Системный подход к оценке эффективности космических систем зондирования земли
Михайловська М.В. Оцінка стану лісів методами ДЗЗ
Савчук А.В. Выбор частных параметров оптимизации реализации вариантов плана работы бортовой целевой аппаратуры КА ДЗЗ
Петроченко О.Ю., Харечко О.Г. Програмне забезпечення для підтримки задач контролю стану лісів
Рябоконенко С.О. Методики побудови ГІС ландшафтних комплексів за матеріалами дистанційного зондування Землі
Шевченко В.В., Казанцев Т.А., Кочубей С.М. Использование спектров отражения листьев растений для тестирования основных физиологических характеристик
6 липня (Нд)
9.30-11.00 Лялько В.І. “Проблеми дослідження Землі із космосу”
11.30-13.00 Колодяжний А.О. “Досвід реалізації проектів з дистанційного зондування Землі”
13.00-14.30 Обідня перерва
14.30-17.00 Круглий стіл “Наше космічне майбутнє — стратегічні напрями розвитку космічної діяльності”
18.00-21.00 Банкет (Шашлик).
7 липня (Пн)
10.00-11.00 Закриття школи-семінару.
12.00 Від’їзд учасників.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти