Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         2004 >>   Програма  
         

З 5 по 11 липня 2004 року на базі фізико-математичної школи Національної академії наук України у с. Жукін Київської області за ініціативою Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ проведено другу школу-семінар для молодих науковців “Наукові космічні дослідження”.

Протягом 7 днів студенти, аспіранти та молоді науковці із 21 установи Києва, Дніпропетровська, Харкова, Тернополя, Севастополя, Миколаєва, Бєларусі, В’єтнаму, Італії прослухали 10 лекцій провідних науковців та фахівців космічної науки, а також виступали з доповідями про результати своїх власних досліджень. З лекціями про перспективні напрямки наукових космічних досліджень виступили наступні науковці: директор Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ, академік НАНУ В.М. Кунцевич; директор ЦАКДЗ ІГН НАНУ, член-кореспондент НАНУ В.І. Лялько; начальник управління космічних програм та наукових досліджень НКАУ, доктор фізико-математичних наук, професор О.П. Федоров; завідувач відділу космічної плазми ІКД НАНУ-НКАУ, доктор фізико-математичних наук, професор О.К. Черемних; головний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАНУ, доктор фізико-математичних наук Л.М. Шульман; завідувач кафедри Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук В.М. Івченко; завідувач відділу космічних інформаційних технологій та систем ІКД НАНУ-НКАУ, доктор технічних наук Н.М. Куссуль; начальник відділу перспективних розробок МНТЦ КЕД ХАІ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник А.В. Лоян; докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Г.В. Лізунов; завідувач відділу геоінформатики та моделювання ІКД НАНУ-НКАУ, кандидат фізико-математичних наук С.А. Смирнов.

На школу-семінар надіслано 47 доповідей з наступних науково-дослідних інститутів та вищих учбових закладів:

 • Державне конструкторське бюро “Південне”, Україна
 • Дніпропетровський національний університет, Україна
 • Європейський університет, Україна
 • Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С.П. Корольова, Україна
 • Інститут іоносфери НАН та МОН України
 • Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ
 • Інститут металофізики НАН України
 • Інститут програмних систем НАН України
 • Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Морський Гідрофізичний Інститут НАН України
 • Національний аграрний університет, Україна
 • Національний технічний університет України “КПІ”
 • Національний Університет міста Хошимін, В’єтнам
 • НДІ “МАО”, Україна
 • Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Бєларусі
 • Римський університет “Ла Сапієнца”
 • Тернопільська академія народного господарства
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України
 • Харківський авіаційний інститут
 • Центр аерокосмічних досліджень землі (ЦАКДЗ) ІГН НАН України

Під час проведення школи-семінару заслухано 36 виступів молодих науковців.

За програмою школи-семінару проведено дискусію “Перспективні наукові експерименти на борту молодіжних супутників” та “круглий стіл” на тему “Перспективи молодіжних супутників”. Презентовано проекти-переможці конкурсу Український молодіжний супутник. В процесі зацікавленого обговорення було відзначено про необхідність формування та розгляду проектів до перспективної програми українських молодіжних супутників, поширення інформації про спектр космічних наукових досліджень, що ведуться в Україні, провідні наукові центри, фахові видання та конференції з космічної тематики.

Як провідні науковці, що виступали з лекціями, так і молоді учасники одностайно підтримали та схвалили ініціативу Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ проводити школу-семінар “Наукові космічні дослідження” щорічно. Зацікавленість молодих науковців тематикою проведених лекцій, активна участь в обговоренні результатів своїх колег, конструктивні пропозиції щодо подальшої співпраці, неформальне спілкування учасників забезпечують створення засад для виконання спільних молодіжних наукових проектів, як українських, так і міжнародних, зокрема розробки концепції наукових експериментів для перспективної програми українських молодіжних супутників.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти