Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         2005 >>   Програма    Семiнар 'Паралельнi обчислення'  
         

Школа-семінар для молодих науковців "Наукові космічні дослідження"

Image

З 4 по 10 липня 2005 року на базі фізико-математичної школи Національної академії наук України у с. Жукін Київської області за ініціативою Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ проведено третю школу-семінар для молодих науковців "Наукові космічні дослідження".

Протягом 7 днів студенти, аспіранти та молоді науковці із 16 установ Києва, Дніпропетровська, Харкова, Тернополя, Житомира, Донецька, Миколаєва, Херсону, Бєларусі, В'єтнаму прослухали 9 лекцій провідних науковців та фахівців космічної науки, а також виступали з доповідями про результати своїх власних досліджень. З лекціями про перспективні напрямки наукових космічних досліджень виступили наступні науковці: директор Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ, академік НАНУ В.М. Кунцевич; начальник управління космічних програм та наукових досліджень НКАУ, доктор фізико-математичних наук О.П. Федоров; завідувач відділу космічної плазми ІКД НАНУ-НКАУ, доктор фізико-математичних наук, професор О.К. Черемних; заступник директора Інституту ботаніки ім.М.Г. Холодного, член-кореспондент НАНУ Є.Л. Кордюм; завідувач відділу Інституту кібернетики НАНУ, доктор технічних наук В.М. Коваль; проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Херсонського морського інституту, кандидат технічних наук В.І. Литвиненко; завідувач відділу космічних інформаційних технологій та систем ІКД НАНУ-НКАУ, доктор технічних наук Н.М. Куссуль; технічний директор фірми "Юстар" В.В. Савяк.

На школу-семінар надіслано 27 доповідей з наступних науково-дослідних інститутів та вищих учбових закладів:
- Державне підприємство "Дніпрокосмос"
- Дніпропетровський національний університет
- Дніпропетровська національна металургійна академія України
- Донецький державний інститут штучного інтелекту
- Донецький національний технічний університет
- Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С.П. Корольова
- Інститут іоносфери НАН та МОН України
- Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ
- Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
- Інститут ботаніки ім.М.Г. Холодного НАНУ
- Національний аграрний університет
- Національний технічний університет України "КПІ"
- Національний Університет міста Хошимін, В'єтнам
- Національний аерокосмічний університет ім.М.Є. Жуковського "ХАІ"
- НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія"
- Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Бєларусі

    Протягом роботи школи-семінару заслухано 18 виступів молодих науковців.
Зацікавленість молодих науковців тематикою проведених лекцій, активна участь в обговоренні результатів своїх колег, конструктивні пропозиції щодо подальшої співпраці, неформальне спілкування учасників забезпечують створення засад для виконання спільних молодіжних наукових проектів, як українських, так і міжнародних.

    Під час проведення школи-семінару "Наукові космічні дослідження" проходив тренінг "Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика". Актуальність цього тренінгу зумовлена тим, що на сьогодні важливою проблемою є обробка великих масивів даних - результатів космічних досліджень. За допомогою паралельних обчислень у багатьох випадках вдається значно прискорити виконання обчислень при розв'язанні прикладних та наукових задач. Цей тренінг викликав велику зацікавленість серед учасників школи-семінару, оскільки очевидною є тенденція поступового руху паралельних обчислень від вузькоспеціалізованого інструменту для розв'язання надвеликих задач до засобу, яким повинен володіти будь-який науковець, щоб ефективно працювати над своїми задачами і бути конкурентоспроможним на світовій арені. З іншого боку є тенденція все більшого використання принципів паралельних обчислень у звичайних персональних комп'ютерах. За оцінками спеціалістів через два роки більш ніж 30 процентів працюючих процесорів будуть мати два або більше обчислювальних ядер. Під час проведення тренінгу "Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика" розглядалися питання з наступних розділів:
- Основи паралельних обчислень
- Принципи організації багатопроцесорної техніки
- Програмування для систем зі спільною пам'яттю (технологія OpenMP)
- Програмування в середовищі із розподіленою пам'яттю ( технологія МРІ)
- Принципи розробки Web-сервісів
- Керування розподіленим виконанням задач (Condor)
- Grid-комп'ютинг
- Програмне забезпечення середнього рівня для створення Grid-систем (Globus)

    Для проведення практикуму в межах тренінгу "Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика" був розгорнутий машинний клас на базі комп'ютерів з операційними системами Windows та Linux. Також фірмою "Юстар" на час роботи тренінгу був наданий сервер з чотирма процесорами Intel Itanium, що дозволило наочно продемонструвати приріст обчислювальної потужності за рахунок використання паралельних обчислень. На тренінгу виконувались практичні завдання з паралельного програмування на базі технологій MPI та OpenMP у середовищі різних операційних систем.

    Після завершення тренінгу "Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика" за результатами тестування 10 учасників отримали офіційний сертифікат про успішне проходження навчання.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти