Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         2005 >>   Програма    Семiнар 'Паралельнi обчислення'  
         
Image

З 6 по 10 липня 2005 року на базі фізико-математичної школи Національної академії наук України у с. Жукін Київської області за ініціативою Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ проведено тренінг “Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика”. Актуальність цього тренінгу зумовлена тим, що на сьогодні важливою проблемою є обробка великих масивів даних. За допомогою паралельних обчислень у багатьох випадках вдається значно прискорити виконання обчислень при розв’язанні прикладних та наукових задач. Цей тренінг викликав велику зацікавленість учасників, оскільки очевидною є тенденція поступового руху паралельних обчислень від вузькоспеціалізованого інструменту для розв’язання надвеликих задач до засобу, яким повинен володіти будь-який науковець, щоб ефективно працювати над своїми задачами і бути конкурентоспроможним на світовій арені. З іншого боку є тенденція все більшого використання принципів паралельних обчислень у звичайних персональних комп’ютерах. За оцінками спеціалістів через два роки більш ніж 30 процентів працюючих процесорів будуть мати два або більше обчислювальних ядер.

Під час проведення тренінгу “Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика” розглядалися питання з наступних розділів:

  • Основи паралельних обчислень
  • Принципи організації багатопроцесорної техніки
  • Програмування для систем зі спільною пам’яттю (технологія OpenMP)
  • Програмування в середовищі із розподіленою пам’яттю ( технологія МРІ)
  • Принципи розробки Web-сервісів
  • Керування розподіленим виконанням задач (Condor)
  • Grid-комп’ютинг
  • Програмне забезпечення середнього рівня для створення Grid-систем (Globus)

Для проведення практикуму в межах тренінгу “Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика” був розгорнутий машинний клас на базі комп’ютерів з операційними системами Windows та Linux. Також фірмою “Юстар” на час роботи тренінгу був наданий сервер з чотирма процесорами Intel Itanium, що дозволило наочно продемонструвати приріст обчислювальної потужності за рахунок використання паралельних обчислень. На тренінгу виконувались практичні завдання з паралельного програмування на базі технологій MPI та OpenMP у середовищі різних операційних систем.

Після завершення тренінгу “Паралельні та розподілені обчислення: теорія та практика” за результатами тестування 10 учасників отримали офіційний сертифікат про успішне проходження навчання.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти