Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         

Міжнародна школа-семінар для молодих науковців «Інформаційні технології в космічних дослідженнях»

м. Євпаторія, Крим, 2 – 3 вересня 2007 року

Відбулася п'ята щорічна школа-семінар для молодих науковців «Інформаційні технології в космічних дослідженнях»

Регламент — 2 дні

Мета: Учасники школи-семінару мали нагоду ознайомитись з діяльністю міжнародної групи WGISS (Working Group on Information Systems and Services), участю України в її проектах, а також основними результатами та перспективними напрямками розвитку інформаційних технологій в космічних дослідженнях в Україні та за кордоном.

Робоча мова школи-семінару — англійська.

Організатори: Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, група WGISS (CEOS), Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ.

Міжнародний програмний комітет

Співголови програмного комітету:

 • Доктор Іван Петітвіль (Ivan Petiteville) — голова WGISS, ESA
 • Доктор Федоров О.П. — начальник управління космічних і наукових програм НКА України
Члени:
 • Професор Пол Копп (Paul Kopp), CNES, France
 • Професор Ладислав Глухи (Ladislav Hluchy), Інститут інформатики, Словацька Республіка
 • Академік НАНУ Кунцевич В.М., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Професор Куссуль Н.М., ІКД НАНУ-НКАУ
Організаційний комітет:
 • Шелестов А.Ю., голова, к.т.н., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Гусєв С.С, НЦУВКЗ
 • Рудакова А.І., м.н.с., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Кравченко О.М., м.н.с., ІКД НАНУ-НКАУ
 • Житомирська К.Г., м.н.с., ІКД НАНУ-НКАУ

Програма:

 • Федоров О.П., «Пріоритети сучасних космічних досліджень в контексті розвитку інформаційного суспільства»
 • Іван Петітвіль (Ivan Petiteville), голова WGISS, ESA, «Група WGISS: структура та основні види діяльності»
 • Ладислав Глухи (Ladislav Hluchy), директор Інституту інформатики, Словацька Республіка, «Проект DEGREE: дослідження можливості застосування Grid-технологій в системах спостереження Землі»
 • Кунцевич В.М., академік НАНУ, ІКД НАНУ-НКАУ, «Управление в условиях неопределенности: результаты и нерешенные проблемы»
 • Куссуль Н.М., ІКД НАНУ-НКАУ, «Діяльність України у групі WGISS. Основні проекти»
 • Тищенко Ю.Г., Інститут радіоелектроніки РАН, Росія, «Досвід створення міжнародних інформаційних систем у космічній галузі»
 • Шелестов А.Ю., ІКД НАНУ-НКАУ, «Сучасні підходи та інформаційні технології обробки супутникових даних»
 • Лупян Є.А., професор,заступник директора Інституту космічних досліджень АН Росії, "Розробка інформаційних систем супутникового моніторингу"
 • Саворський В.П., доктор Інституту Радіотехніки та Електроніки АН Росії, "Основні вимоги користувачів та архітектура системи для супутникових даних дистанційного зондування Землі"

В процесі роботи школи була проведена комп’ютерна презентація інформаційних технологій та систем, що розробляються та працюють в межах проектів групи WGISS та міжнародних проектів.

Необхідно відзначити, що в рамках школи-семінару було проведено два круглі столи з відкритими обговореннями для всіх зацікавлених учасників за наступними темами:

1. Основні результати та перспективи проекту ЄКА Category-1 "Grid-система для моніторингу повеней на основі оптичних та радарних супутникових даних".
2. Проект INTAS-CNES-NSAU "Розроблення науково-технологічних основ інтеграції даних на базі Grid": сучасний стан та його перспективи.

Зацікавленість молодих науковців тематикою школи-семінару, активна участь в обговоренні результатів своїх колег, конструктивні пропозиції щодо подальшої співпраці, неформальне спілкування учасників дозволяють вважати проведення школи-семінару "Інформаційні технології в космічних дослідженнях" успішним та доводять доцільність її регулярного проведення.

e-mail: schoolyoung@ikd.kiev.ua

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти