Відділ займається розробкою складних розподілених систем для обробки супутникових даних. Основна мета, яку ставлять перед собою спеціалісти відділу — це розробка, апробація та реалізація різних методів обробки даних у вигляді інформаційних сервісів та конкретних систем, які їх представляють.

Основні науковi інтереси

  • Використання машинного навчання для обробки великих об’ємів супутникових даних;
  • Валідація карт земного покриву;
  • Інтелектуальні обчислення, в тому числі із застосуванням нейронних мереж;
  • Математичне моделювання складних процесів та систем;
  • Інтелектуальні мультиагентні системи безпеки;
  • Обробка супутникових даних;
  • Технології дистанційного навчання;
  • Стратегічне планування.