Розробка комплексної системи обробки даних дистанцiйного зондування Землi з використанням GRID-технологiї.

За пiдтримки: проект “Розробка комплексної системи обробки даних дистанцiйного зондування Землi з використанням GRID-технологiй” є спiльним проектом України та Бєларусi.

Головна органiзацiя: Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-НКАУ

Керiвник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталiя Миколаївна

Метою проекту є об’єднання досвiду, доробку i зусиль провiдних органiзацiй України та Бєларусi з метою розробки системи комплексної обробки даних дистанцiйного зондевання Землi з використанням GRID-технологiй на базi iнтеграцiї пiдходiв ? систем, розроблюваних у кожнiй країнi. Створення такої системи дозволить i?стотно розширити можливостi кожної зi сторiн в областi ефективної обробки даних спостереження Землi, пiдвищити авторитет обох країн в очах європейського й свiтового спiвробiтництва й створити передумови для успiшної iнтеграiї розробленої системи в регiональну програму GMES й “систему систем”GEOSS.

Даний проект орієнтований на розробку GRID-системи, що повинна
забезпечити об`єднання наявних ресурсів ОІПІ НАН Бєларусі й ІКД
НАНУ-НКАУ для комплексної обробки даних дистанційного зондування Землі.
Система повинна забезпечувати обробку в реальному режимі часу
мультиспектральних даних, що постачаються супутниками дистанційного
зондування Землі.

Основною метою проекту є створення прикладного програмного
забезпечення, необхідного при розв`язанні наступних задач: відновлення
спотворених шумом зображень, реконструкція об`єктів або знімку,
підвищення якості й згладжування, виявлення перепадів яскравості і
ліній, текстурний аналіз, сегментація областей й розпізнавання образів,
перетворення напівтонових зображень, геометричні трансформації й
топографічна прив`язка.

Запропонований підхід полягає в створенні загальної інфраструктури
віртуальної організації, що з використанням технології GRID об`єднає
існуючі обчислювальні й інформаційні ресурси української й білоруської
сторін і створить базу для впровадження паралельної обробки даних ДЗЗ.
Використання технології GRID гарантує одержання легко контрольованої
системи, легко розширюваної при необхідності, і дає можливість
реалізації більш складних алгоритмів і методик обробки даних
дистанційного зондування.

В процесі виконання проекту будуть отримані наступні результати:

  • Інфраструктура, що поєднує обчислювальні ресурси виконавців та здатна ефективно обробляти дані ДЗЗ у паралельному режимі.
  • Бібліотеки прикладних функцій для паралельної обробки даних, що призначені для обробки даних ДЗЗ, включаючи попередню обробку, текстурний аналіз, географічну прив’язку, геометричну трансформацію й т.д.
  • GRID-сервіси на основі бібліотек прикладних функцій для обробки даних ДЗЗ у середовищі паралельних обчислень на існуючій інфраструктурі.
  • Методики та програмне забезпечення для експлуатації системи в автоматичному режимі.
Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *