Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         
Untitled Document

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Відділ космічних інформаційних технологій та сиcтем

Наукова діяльність

Відділ займається розробкою складних розподілених систем для обробки супутникових даних.

Основна мета, яку ставлять перед собою спеціалісти відділу — це розробка, апробація та реалізація різних методів обробки даних у вигляді інформаційних сервісів та конкретних систем, які їх представляють.

Основні науковi інтереси:

 • використання машинного навчання для обробки великих об'ємів супутникових даних
 • валідація карт земного покриву
 • інтелектуальні обчислення, в тому числі із застосуванням нейронних мереж
 • математичне моделювання складних процесів та систем
 • інтелектуальні мультиагентні системи безпеки
 • обробка супутникових даних
 • технології дистанційного навчання
 • стратегічне планування

Співробітники відділу є авторами трьох монографій, одного науково-популярного видання з програмування, навчального посібника з грифом Міністерства освіти України, а також великої кількості статей в провідних українських та закордонних журналах. (Детальніше - в розділі "Публікації".)

Участь у проектах

До консорціуму від України включений Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, який бере участь у Європейському проекті “ERA-PLANET. The European network to coordinate Earth observation for our changing planet” програми HORIZON 2020. Детальніше...

Інститут космічних досліджень НАН та НКА України бере участь в проекті "SIGMA – FP7 Project “Stimulating Innovation for Global Monitoring of Agriculture” ". Метою проекту є розвиток інноваційних методів, що базуються на інтеграції наземних та супутникових даних, щоб спрогнозувати вплив виробництва сільськогосподарських культур на екосистеми та природні ресурси. Детальніше...

Спеціалістами відділу було розроблено Web-портал системи агромоніторингу сільськогосподарських культур на замовлення Міністерства агрополітики.


На базі Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України створено регіональний офіс підтримки програми UN-SPIDER.

Відділ бере участь в багатьох національних та міжнародних проектах.

В межах Національної космічної програми України співробітники відділу беруть участь у розробці українського сегменту системи GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) — системи GEO-UA.

У 2012 р. в рамках контракуту "Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними" розроблено геопортал космічної системи ДЗЗ "Січ-2" який забезпечує пошук та відображення даних "Січ-2". А також представлено приклади розв'язання прикладних (тематичних) задач в області сільського господарства та надзвичайних ситуацій.

У 2012 р.р. співробітники відділу успішно завершили міжнародний проект "Аналіз змін клімату та продовольчої безпеки на основі дистанційних та наземних спостережень" під керівництвом д.т.н. Куссуль Н.М.

У 2011 р. співробітники відділу завершили проект "Оцінювання площ посівів на основі супутникових даних в Україні" Європейської комісії, в межах якого проводилась наземна завірка супутникових даних, які використовувалися для роботи. Розроблені алгоритми використовуються для вирішення прикладних задач в області сільського господарства та моніторингу стану рослинності.

Проект має за мету розробку методів і технологій інтеграції систем супутникового моніторингу, зокрема систем ІКД НАН України та ДКА України та Інституту космічних досліджень РАН (Росія). -->

Для отримання архівних даних та даних в операційному режимі з європейських супутників ДЗЗ (Envisat та ERS-2) отримано гранти ESA Category-1 “Wide Area Grid Testbed for Flood Monitoring using Spaceborne SAR and Optical Data” (2007-2008) та “Regional drought monitoring using wide swath SAR and optical data”.

Спеціалісти відділу неодноразово брали участь у конкурсних проектах НАНУ з прикладних та фундаментальних теоретичних досліджень, зокрема в межах науково-технічних та інноваційних проектів установ НАНУ, програм «Впровадження грід-технологій та створення кластерів в НАН України», «Інтелект», «Кластер», проектів НАНУ для молодих учених.

Провідні співробітники відділу є членами робочої групи Working Group on Information Systems and Services (WGISS) комітету CEOS та беруть участь у створенні міжнародної Grid-системи обробки супутникових даних Wide Area Grid (WAG).

Детальніше - в розділах "Проекти" та "Сервіси".


Освітня діяльністьНа базі фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» співробітники відділу ведуть наступні курси:

 • Інтелектуальні обчислення
 • Програмування
 • Експертні системи
 • Теорія автоматичного керування
 • Архітектура ЕОМ

Доктору технічних наук Шелестову А. Ю. присвоєно вчене звання професора кафедри технологій програмування в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Під керівництвом проф. Куссуль Н.М. підготовлено та захищено шість кандидатських дисертацій:
 • Басараб Руслан Михайлович, назва дисертації: "Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (“Січ-2”)" (28.04.2015)
 • Колотій Андрій Всеволодович, назва дисертації: "Регресійні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі супутникових даних" (25.07.2014)
 • Янчевський Сергій Леотійович, назва дисертації: "Багатокритеріальна оптимізація довгострокового планування космічної зйомки" (08.06.2012)
 • Насуро Катерина Валеріївна, назва дисертації: "Моделі та засоби нейромережевої класифікації супутникових даних" (22.05.2012)
 • Кравченко Олексій Миколайович, назва дисертації: "Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту" (16.06.2009)
 • Нгуен Тхань Фионг (В’єтнам), назва дисертації: "Інформаційні технології паралельної фільтрації імпульсного шуму на супутникових зображеннях" (21.11.2005)
 • Скакун Сергій Васильович, назва дисертації: "Комплексний аналіз поведінки користувачів комп'ютерних систем на основі нейромережевих моделей" (05.10.2005)

Під керівництвом проф. Шелестова А.Ю. підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації:
 • Яйлимов Богдан Ялкапович, назва дисертації: "Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних" (21.12.2016)
 • Грипич Юлія Антонівна, назва дисертації: "Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації" (12.09.2012)
Два молодіжних наукових колективи відділу під керівництвом проф. Куссуль Н.М. відзначені преміями Національної академії наук України для студентів вищих навчальних закладів за роботи «Інтелектуальна система моніторингу діяльності користувачів комп'ютерних систем» (2004 р.) і «Розробка прототипу розподіленої Grid-системи для паралельної обробки даних спостереження Землі з космосу» (2006 р.).

[27-29.12.2018]
27, 28, 29 Грудня, коли всі вже підводять підсумки року, ми спільно з Noosphere Engineering School / Інжинірінгова Школа розпочали ще один проект, який став фінальним акордом року - BootCamp з програмування та створення ігор на Python.Детальніше...
[10-14.12.2018]
10-14 Грудня відбулася конференція AGU Fall meeting, що проходила у Walter E. Washington Convention Center.Детальніше...
[13.12.2018]
13 Грудня відбувся екологічний форум у Kyiv Smart City.Детальніше...
[15.11.2018]
15 Листопада були презентовані два постери по проектам ERA-Planet у European Space Agency ESA-ESRIN (Frascati)Детальніше...
[09.10.2018]
9 Жовтня відбулася робоча зустріч по проекту ERA-PLANET SMURBS в Афінах.Детальніше...
[27.09.2018]
27 вересня, у Kyiv Smart City Hub відбувся третій екологічний воркшоп на тему «Зміни клімату: як повернутись до точки неповернення».Детальніше...
[18-19.2018]
18-19 вересня 2018 р. у Києві відбудеться Шоста Міжнародна конференція GEO-UA 2018 «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки». Детальніше...
[13.09.2018]
13 Вересня відбувся надзвичайно плідний і надихаючий воркшоп EuroGEOSS в Женеві.Детальніше...
Архів новин >>>
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти