Інформаційні продукти спостереження Землі для зниження ризиків посухи на національному рівні (EvIDENz)

За пiдтримки: Університет Бонна

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2016-2018 рр.

Мета проекту:

Проект Evidenz спрямований на вирішення задач моніторингу Землі для зниження ризиків cільськогосподарських посух на національному рівні, в тому числі шляхом обмеження соціо-економічного впливу та виявлення уніфікованого набору критеріїв для оцінки ризиків такого типу стихійних лих. Задачі проекту будуть реалізовані для території України (на рівні пілотних областей) та Південно-Африканської Республіки, які відзначаються максимально великою різницею агро-кліматичних умов.

Такий вибір досліджуваних територій дасть змогу оцінити можливість трансферу розробок проекту на інші території по всьому світу. Проект базується на використання супутникових даних, отриманих з національних джерел та Європейського космічного агенства, включаючи TerraSAR-X, TanDEM-X та RapidEye, а також з європейського супутника Sentinel.

6 грудня 2016 року в Києві на базі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбувся симпозіум за проектом Evidevz.
Локальним організатором симпозіуму виступили співробітники ІКД НАНУ та ДКАУ та НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».