Розробка інформаційних технологій для ефективного розв’язання складних задач обробки космічних даних за допомогою суперкомп’ютерних систем СКІТ-1 і СКІТ-2

За пiдтримки: проект виконується в межах науково-технiчного iнновацiйного проекту НАН України “Забезпечення пiдвищення надiйностi функцiонування апаратно-програмних засобiв суперкомп’ютерних систем СКIТ-1 i СКIТ-2, розробка iнтелектуальних iнформацiйних технологiй та прикладного програмного забезпечення для розв’язання складних завдань в економiцi, науцi, безпецi, оборонi, Украъни та в iнших галузях народного господарства”.

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна

Метою проекту є налагодження швидкісного каналу зв’язку з кластерами Інституту кібернетики НАНУ та розробка захищеного Web-інтерфейсу (GRID-порталу) для забезпечення виконання задач на кластері через мережу Internet.

В рамках проекту розробляється спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання задач розпізнавання об’єктів та аналізу динаміки процесів на основі даних дистанційного зондування Землі у кластерному GRID-середовищі

В результаті виконання проекту буде налагоджено швидкісний канал зв’язку між кластерами Інституту кібернетики НАНУ та локальною мережею Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ, що забезпечить можливість обміну та обробки великих об’ємів супутникових даних.

Термін виконання: 2005p.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *