SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth (SMURBS)

Замовник: Європейська комісія

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М., д.т.н., проф. Шелестов А.Ю.

Координатор проекту: Афінська національна обсерваторія, (Греція)

Про проект: Головною метою SMURBS є розвиток “розумного міста”, що є необхідним для підвищення екологічної та соціальної стійкості до міського впливу з використанням систем спостереження Землі. З огляду на дану мету, її цілі поділяються на 3 категорії: а) основні, що спрямовані на узгодження та експлуатацію існуючих програм, стратегій, даних, мереж, послуг та цілей; б) вертикальні, які визначають міський вплив (забруднення повітря, катастрофи, міське зростання) на здоров’я, міграцію та інші зміни; в) горизонтальні, для забезпечення сумісності отриманих даних та сервісів в межах ERA-PLANET та інших інфраструктур. Загальна мета SMURBS полягає у підвищенні якості життя громадян та підвищенні стійкості міст до забруднення атмосфери, природних та техногенних катастроф за допомогою мережі “розумних міських рішень”, які враховують існуючі темпи зростання міст, довготривалі наслідки (такі як здоров’я) та нові зростаючі впливи (міграція). Існуючі “розумні міста” або їх мережі не повністю використовують можливості спостереження Землі для забезпечення цілісних підходів до сучасного навантаження на навколишнього середовища. Метою SMURBS є об’єднання великої кількості партнерів з високим рівнем кваліфікації в спостереженні Землі, об’єднання національних ресурсів та об’єктів, координація національних / регіональних дослідницьких програм, культивування обміну ноу-хау та впровадження міждисциплінарних заходів для подолання поточного часткового статусу спостереження Землі під загальною концепцією “розумного міста”. Київ обрано одним із пілотних міст для впровадження кращих європейських практик дистанційного моніторингу екології міст.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *