Програма Світового банку та ЄС “Підтримка прозорого землекористування в Україні”

Замовник: Світовий банк, Європейський союз та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Організації: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, EOS Data Analytics

Керівник проекту від України: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Координатор проекту: Klaus Deininger, Lead Economist in the Sustainability and Infrastructure Team of the Development Research Group

Термін виконання: 2018 – 2023

Про проект:

В межах програми Світового банку та ЄС “Підтримка прозорого землекористування в Україні” за фінансової підтримки ЄС одним із напрямів роботи є використання супутникових даних для вирішення задачі моніторингу землекористування для території України. У попередні роки використовувались невеликі пілотні райони та області, на яких відпрацьовувались технології. Цього року для Інституту Космічних досліджень НАН України та ДКА України  та комерційної компанії EOS Data Analytics, які спільно виконують цей проєкт, була поставлена задача розширення до масштабів усієї країни методології побудови карти земного покриву, яка була розроблена під час виконання пілотного проєкту у 2018 році для трьох областей України. У перспективі до 2023 року в державних установах планується розробити та впровадити оперативну технологію супутникового моніторингу.

Наразі результати проєкту є доступними на офіційному порталі держгеокадастру (https://newmap.land.gov.ua/).

Публікації за проєктом:

  1. Kussul N., Nizalov D., Shelestov A., et al. (2019). Satellite crop monitoring within World Bank project on land management transparency. 2019 World Bank conference on land and poverty, Washington, USA.
  2. Kussul N., Shelestov A., Lavreniuk M., et al. (2019). Transparent Land Governance in Ukraine within World Bank Program. IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine. P. 1077—1080. doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879771
  3. Kussul N., Shelestov A., Lavreniuk M., et al. (2019). Land Cover and Land Use Monitoring Based on Satellite Data within World Bank Project. 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom. P. 127—130. doi: 10.1109/DESSERT.2019.8770040.
  4. Kussul N., Shelestov A., Lavreniuk M., et al. (2019). Crop Mapping Based on Sentinel-1 and Sentinel-2 Data Within World Bank Project. Earth Observation Phi-Week, Rome, Italy. Mode of access:  https://phiweek.esa.int/NikalWebsitePortal/esa-eo-phi-week-2019/phiweek/Speaker#

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *