Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Співробітники відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України взяли участь у Міжнародній конференції Living Planet Symposium 2016

9-13 травня 2016 року в Празі, Чехія відбулась міжнародна конференція Living Planet Symposium 2016, в якій взяли участь співробітники відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України.

На конференції було представлено доповідь «Crop classification strategies using hybrid Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat-8 data series in Ukraine» про побудову карт класифікації на основі ієрархiчної структури моделi глибинного навчання, що ґрунтується на методi згорткових нейронних мереж та на методах геопросторового аналiзу, використовуючи великі обсяги супутникових i геопросторових даних.


    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти