Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Захист кандидатської дисертації Насуро Катерини Валеріївни "Моделі та методи нейромережевої класифікації супутникових зображень"

22.05.2012 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.11 в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відбувся захист кандидатської дисертації Насуро Катерини Валеріївни "Моделі та методи нейромережевої класифікації супутникових зображень" - УДК 004.032.26:519.85:53.083.7(043.3) - за спеціальністю 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Куссуль Наталія Миколаївна, Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Національного космічного агенства України, головний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, с.н.с. Різник Олександр Михайлович, Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, завідувач відділу нейротехнологій
кандидат технічних наук, с.н.с. Сліпченко Сергій Віталійович, Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, старший науковий співробітник
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти