Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Розробка алгоритмів кластерних обчислень для задач обробки супутникової інформації та сценарного аналізу космічної діяльності

Image

За пiдтримки: проект виконується в межах державної цiльової програми"Створення ефективних iнтелектуальних технологiй, високопродуктивних ЕОМ та засобiв захисту iнформацiї" (Iнтелект)

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник: академік НАНУ Кунцевич Всеволод Михайлович

Метою проекту є створення алгоритмів кластерних обчислень та відповідних програмних засобів для обробки даних дистанційного зондування Землі та розробка програмного забезпечення для надання результатів обробки широким верствам населення.

Завданнями проекту є:

  • розробка алгоритмів паралельної обробки знімків КА Метеосат, їх програмна реалізація та тестування ефективності;
  • розробка програмного забезпечення надання результатів обробки через мережу Internet шляхом створення відповідної Web-служби.

В результаті виконання проекту будуть розроблені алгоритми кластерних обчислень для задач оперативної обробки даних метеорологічних супутників. Будуть створені відповідні Web-служби для візуалізації розвитку хмарності на основі побудованих моделей. Результати обробки будуть доступні широким верствам населення.

Термін виконання: 2004-2005p.p.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти