Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Демонстрація можливостей Sentinel-2 для потреб сільського гоcподарства (SEN2-AGRI)

За пiдтримки: Лувенський католицький університет

Виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

Керівник проекту: д.т.н., проф. Куссуль Н.М.

Термін виконання: 2016-2017 рр.Мета проекту: Підготовка для використання Sentinel-2 для моніторингу сільського господарства.

Наша роль у проекті: З 2016 року Україна стала єдиною країною, для якої реалізовано демонстраційний проект автоматичного формування супутникових продуктів обробки Sentinel-2 на рівні окремих областей в масштабі країни. Важливо, що українські фахівці забезпечили повний цикл обробки інформації - від отримання супутникових та наземних даних до формування кінцевих продуктів для споживачів і їх валідації.

Результати:
1) Збір наземних даних по всій території України для створення маски культур і відображення типу культур (в залежності від кліматичної зональності);
2) Розгортання автоматичної системи SEN2-Agri;
3) Валідація карт класифікації для території України (маски сільськогосподарських культур, карта врожайності та Leaf Area Index);
4) Міжнародна організація воркшопу для національних зацікавлених сторін в Україні, що присвячений популяризації використання даних Sentinel-2 даних та отриманих продуктів для задач моніторингу сільського господарства.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти