Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       INTAS-CNES-НКАУ    УНТЦ    Iнновацiйний проект  
 укр    eng      
         

Grid інфраструктура для злиття даних

Image

Закордоннi партнери: Інститут космічних досліджень РАН
Національний центр космічних досліджень Франції (CNES)
Інститут інформатики Академії наук Словаччини

Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Керівник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна

Метою проекту є розробка нових методів інтеграції даних та забезпечення обробки зображень та геопросторового моделювання на базі Grid.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі:

  • розробити робасні методи адаптації моделей навколишнього середовища та верифікувати ці методів на прикладі моделей числового прогнозування погоди (NWP) для території України;
  • визначити оптимальний набір змінних для асиміляції моделей NWP для території України;
  • вдосконалити існуючі методи прогнозування врожайності за рахунок асиміляції даних в моделі NWP;
  • адаптувати методи прогнозування врожайності для території України;
  • розробити проблемно-орієнтовне середовище для моделей NWP для розв’язання задач адаптації та асиміляції метеорологічної моделі WRF (Weather Research and Forecasting);
  • гармонізувати існуючі Grid-ресурси України з ініціативою Wide Area Grid (WAG) робочої групи Working Group on Information Systems and Services (WGISS) комітету CEOS (Committee on Earth Observing Satellites);
  • розробити архів геопросторових даних та методи візуалізації результатів обробки на базі Grid.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти