Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         2005 >>   Програма    Семiнар 'Паралельнi обчислення'  
         

Програма школи-семінару для молодих науковців
“Наукові космічні дослідження”

 

4.07.2005 (Пн)

10.00 - 13.00
Заїзд та поселення учасників
14.00-18.00 Обід та вільний час
18.00-20.00 Дружня вечірка

 

5.07.2005 (Вт)

10.00-10.30 Урочисте відкриття школи-семінару
Федоров Олег Павлович - д.ф.-м.н., начальник управління космічних програм та наукових досліджень НКАУ
Кунцевич Всеволод Михайлович - академік НАНУ, директор Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ
Лекції:
10.30-12.00 Федоров Олег Павлович - д.ф.-м.н., начальник управління космічних програм та наукових досліджень НКАУ "Сучасний стан та тенденції розвитку космічних досліджень в Україні"
12.00-13.30 Черемних Олег Костянтинович - д.ф.-м.н., завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ "Космічна погода"
13.30-18.00 Обідня перерва та вільний час
18.00-21.00 Виступи молодих науковців
Гнибеда Л.С., ЯроваяЕ.В., Кравченко А.Н., Олефир И.В. "Дистанционный мониторинг состояния почв"
Кабакова Л.Б., Гонтарев Ю.К. "Исследование тепловых диодов применительно к системам терморегулирования космических аппаратов"
Корбаков М.Б., Кравченко О.М. "Часова інтерполяція знімків КА Метеосат за допомогою моделі оптичного потоку"
Лавренюк А.Н, Гнибеда Л.С, Яровая Е.В. "Анализ мультиспектральных спутниковых снимков с использованием нейронных сетей"
Лавренюк А.Н., Лобунец А.Г., Гнибеда Л.С., Яровая Е.В., Пасечник В.И. "Современные технологии в системе дистанционного образования"
Лаврухина Р.В., Cибирякова Е.С., Шульга А.В. "Разработка методики определения элементов орбит ИСЗ с учетом наклонных дальностей"
Михайлов М.В., Мотылев К.И., Халин М.М., Паслен В.В. "К вопросу о построении ортогональных базисных функций"
Мотылев К.И., Михайлов М.В., Паслен В.В. "Обработка данных траекторий измерений, обладающих пространственной избыточностью"
Скакун С.В., Поляков Р.Е. "Нейромережева ідентифікація поведінки користувача на основі статистичних даних"

 

6.07.2005 (Ср)

Лекції:
10.00-11.30 Кордюм Єлизавета Львівна - член-кореспондент НАНУ, заступник директора Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного"Сучасний стан досліджень в області космічної біології у світі та в Україні"
11.30-13.00 Литвиненко Володимир Іванович - к.т.н., проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Херсонського морського інституту "Теоретичні та прикладні аспекти імунних нейронних мереж"
13.00-18.00 Обідня перерва та вільний час
18.00-21.00 Виступи молодих науковців
Гнибеда Л.С., ЯроваяЕ.В., Кравченко А.Н., Олефир И.В. "Дистанционный мониторинг состояния почв"
Кабакова Л.Б., Гонтарев Ю.К. "Исследование тепловых диодов применительно к системам терморегулирования космических аппаратов"
Корбаков М.Б., Кравченко О.М. "Часова інтерполяція знімків КА Метеосат за допомогою моделі оптичного потоку"
Лавренюк А.Н, Гнибеда Л.С, Яровая Е.В. "Анализ мультиспектральных спутниковых снимков с использованием нейронных сетей"
Лавренюк А.Н., Лобунец А.Г., Гнибеда Л.С., Яровая Е.В., Пасечник В.И. "Современные технологии в системе дистанционного образования"
Лаврухина Р.В., Cибирякова Е.С., Шульга А.В. "Разработка методики определения элементов орбит ИСЗ с учетом наклонных дальностей"
Михайлов М.В., Мотылев К.И., Халин М.М., Паслен В.В. "К вопросу о построении ортогональных базисных функций"
Мотылев К.И., Михайлов М.В., Паслен В.В. "Обработка данных траекторий измерений, обладающих пространственной избыточностью"
Скакун С.В., Поляков Р.Е. "Нейромережева ідентифікація поведінки користувача на основі статистичних даних"

 

7.07.2005 (Чт) 

Лекції:
10.00-11.30 Коваль Валерій Миколайович - д.т.н., завідувач відділу Інституту кібернетики НАНУ "Сучасний стан та перспективи розвитку багатопроцесорної техніки в Україні"
11.30-13.00 Савяк Володимир Васильович -технічний директор фірми "Юстар" "Перспективи використання паралельної обчислювальної техніки у космічних наукових дослідженнях"
13.00-16.00 Турнір з пляжного волейболу
16.00-18.00 Обідня перерва та вільний час
18.00-21.00 "Круглий стіл" на тему "Застосування сучасних інформаційних технологій у космічних дослідженнях"

 

8.07.2005 (Пт) 

Лекції:
12.00-13.00 Нгуен Тхань Фионг - аспірант НТУУ "КПІ" "Паралельні алгоритми попередньої обробки супутникових знімків"
13.00-16.00 Обідня перерва та вільний час
16.00-18.00 Дискусійний клуб "Шлях до зірок"
18.00-21.00 Виступи молодих науковців
Бурмака В.П. "Результаты экспериментальных исследований реакции ионосферной плазмы на старты и полеты ракет с работающими двигателями"
Волошин В.И., Бушуев Е.И., Мозговой Д.К. "Молодежный космический эксперимент НIMER"
Левашов О.М. "Потребление кислорода костной тканью при уменьшении функциональной нагрузки на кость"
Міщенко І.А., Таран О.П. "Використання біологічно активних рістрегулюючих препаратів на рослинах картоплі за умов модельованої мікрогравітації"
Мозговой Д. К., Волошин В.И, Бушуев Е.И. "Использование преобразования Фурье при обработке спутниковых снимков"
Пазюра С.А. "Процессы в ионосферной плазме во время сильной геокосмической бури 7 - 10 ноября 2004 года по наблюдениям на радаре некогерентного рассеяния в Харькове"
Саблина В.И., Мозговой Д.К., Ватулев В.В. "Расширение функций программного пакета ENVI"
Фриз В.П. "Выбор рациональных маршрутов перенацеливания поля зрения космических аппаратов в задачах ДЗЗ"
Лукиша А.П., Крамаренко А.В. "Расчёт интерполяционного значения среднемассовой температуры жидкости в гладкостенном цилиндрическом канале при граничных условиях первого рода"

 

9.07.2005 (Сб)

Лекції:
10.00-11.30 Куссуль Наталія Миколаївна - д.т.н., завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ"Сучасні інформаційні технології у космічних дослідженнях"
11.30-13.00 Заключне засідання. Обговорення перспектив
13.00-18.00 Обідня перерва та вільний час
13.00-18.00 Обідня перерва та вільний час
18.00-21.00 Банкет (шашлик)

 

10.07.2005 (Нд) 

10.00-12.00 Збори та від'їзд учасників школи-семінару
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти