Співпраця з Інститутом Женеви

Співпраця із закордонними навчальними закладами є ще однією невід’ємною частиною діяльності нашого відділу. Зокрема, з грудня 2020 року в проєкті ERA-Planet GEOEssential (Horizon2020) задіяно студента Лукаса Гараніса із Університета Женеви (Швейцарія). Університет Женеви офіційно є виконавцем проєкту спільно із Інститутом космічних досліджень НАН України та ДКА України.

24 лютого 2021 року Лукас виступив із докладом, де розповів про результати колаборації Інституту Женеви та ІКД НАНУ та ДКАУ в тематиці розвитку методології оцінки індикаторів Цілей Сталого Розвитку.
Профільною тематикою Лукаса Гараніса є SDG6 – Чиста вода та належні санітарні умови (Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх). Сам Лукас спеціаліст з геоматики (геоінформаційних систем) та інновацій, людського розвитку та сталого розвитку.
За три місяці досліджень в ІКД НАНУ та ДКАУ Лукас набув практичного досвіду роботи в хмарній платформі Google Earth Engine, освоїв базові навики програмування на мові Python, що необхідно в роботі Data Scientists, а також, оперуючись досвідом Університету Женеви із використання SWAT hydrological model (посилання на публікацію Bär R. et al. https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S1462901114000720), разом з МНС Леонідом Шуміло, досліджував взаємозв’язок між зміною клімату та деградацією земель.

Слухачами доповіді були студенти – магістри 1 року навчання Київського академічного університету за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, що освоюють освітню програму на базі ІКД НАНУ та ДКАУ. Було звернено особливу увагу до використання саме хмарних технологій для вирішення задач наукового та прикладного характеру, що в свою чергу розглядається на курсі “Хмарні технології”, яка читається для магістрів у весняному семестрі.
В рамках семінару, практикант поділився зі студентами прикладним застосуванням технології дистанційного зондування для реальних проблем (екологія та гуманітарна допомога). Також Лукас розповів про особливості свого стажування в українському науковому закладі, та поділився секретами пошуку можливостей зростання власного багажу знань в своїй предметній області.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *