Розроблення науково-методичного забезпечення поліпшення точності геоприв’язки даних космічних апаратів

Розроблення науково-методичного забезпечення поліпшення точності геоприв’язки даних космічних апаратів За пiдтримки: Нацiональна академiя наук України Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ Керівник: д.т.н., проф. Куссуль Н.М. Мета проекту Розробка робастних методів для пошуку контрольних точок для розв’язання задачі геоприв’язки. Програмна реалізація алгоритмів та оцінка точності розроблених методів шляхом проведення чисельних експериментів. Основні етапи: Етап 1. Розробка пробної версії програмного забезпечення поліпшення геоприв’язки супутникових зображень середнього розрізнення. Етап 2. Розробка робастних методів пошуку контрольних точок для розв’язання задачі геоприв’язки Одержані результати за 2013 рік Створене програмне забезпечення (ПЗ) відпрацьовано на даних вітчизняного супутника середнього розрізнення «Січ-2». Проведено аналіз точності географічної прив’язки даних вихідних знімків КА “Січ-2” та знімків з уточненою геоприв’язкою.… Детальніше

Continue Reading

Міжнародний семінар з питань супутникового агромоніторингу «спільна нарада з інформаційних потреб в моніторингу сільськогосподарських культур»

22-23 жовтня в Києві відбувся Міжнародний семінар по супутниковому agromonitoring «спільна майстерня з інформаційних потреб в моніторингу сільськогосподарських культур». Об’єднаний дослідницький центр Європейської комісії (JRC EC) і управління ООН з космічного простору справ UNOOSA були організатори симпозіуму та спонсори. Симпозіум був підтриманий Європейською програмою Коперника та ГЕГЕЛАМ ініціативи гео Group. Інститут космічних досліджень НАН України та SSA Україна визначили як координатор місцевого семінару. На семінарі зустрілися представники українського уряду, міжнародних та національних експертів з супутника Agromonitoring. Під час семінару обговорювалися інформаційні потреби, доступні технічні рішення та можливі джерела фінансування. Представники Європейського Союзу в Україні, об’єднаний науково-дослідний центр Європейської комісії, управління ООН з питань космічного простору, Європейське космічне агентство, програма GEOLAM,… Детальніше

Continue Reading

Розробка комплексної системи обробки даних дистанцiйного зондування Землi з використанням GRID-технологiї

Розробка комплексної системи обробки даних дистанцiйного зондування Землi з використанням GRID-технологiї. За пiдтримки: проект “Розробка комплексної системи обробки даних дистанцiйного зондування Землi з використанням GRID-технологiй” є спiльним проектом України та Бєларусi. Головна органiзацiя: Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-НКАУ Керiвник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталiя Миколаївна Метою проекту є об’єднання досвiду, доробку i зусиль провiдних органiзацiй України та Бєларусi з метою розробки системи комплексної обробки даних дистанцiйного зондевання Землi з використанням GRID-технологiй на базi iнтеграцiї пiдходiв ? систем, розроблюваних у кожнiй країнi. Створення такої системи дозволить i?стотно розширити можливостi кожної зi сторiн в областi ефективної обробки даних спостереження Землi, пiдвищити авторитет обох країн в очах європейського й свiтового спiвробiтництва й створити передумови… Детальніше

Continue Reading

Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними

“Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними” Організація виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ Керівник: д.т.н., проф. Куссуль Н.М. Мета проекту Основною метою проекту є розроблення першої черги геопорталу космічної системи ДЗЗ “Січ-2” та програмно-технічного комплексу географічної прив’язки даних космічної системи ДЗЗ “Січ-2” для території України. Опис результатів виконання робіт у 2012 році: Розроблено геопортал космічної системи ДЗЗ “Січ-2” який забезпечує пошук та відображення даних “Січ-2”. А також представлено приклади розв’язання прикладних (тематичних) задач в області сільського господарства та надзвичайних ситуацій. Ці роботи виконувалися в межах міжнародної співпраці Інституту космічних досліджень НАНУ-НКАУ за робочим планом GEO за відповідними напрямами: – AG-01 Global Agricultural Monitoring and Early Warning – моніторинг сільського господарства;… Детальніше

Continue Reading

Аналіз змін клімату та продовольчої безпеки на основі дистанційних та наземних спостережень

“Аналіз змін клімату та продовольчої безпеки на основі дистанційних та наземних спостережень” Організація виконавець: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ Організація співвиконавець: Національна адміністрація з вивчення океанів і атмосфери (NOAA) Керівник: д.т.н., проф. Куссуль Н.М. Мета проекту Основною метою проекту є дослідження випливу змін клімату на продовольчу безпеку на основі даних ДЗЗ та наземних спостережень. Ці дані належать до різних систем і мають бути об’єднані задля вирішення вищевказаних питань. Деякі спроби об’єднати ці дані мали місце в рамках всесвітньої “системи систем” спостереження Землі з космосу GEOSS. На жаль, наразі в GEOSS бракує регіональних систем спостереження, які б об’єднали дані дистанційного зондування Землі, кліматичні дані та соціально-економічні характеристики. Наявність такої системи дозволить отримувати… Детальніше

Continue Reading

Grid-система для моніторингу повеней на основі оптичних та радарних супутникових даних

Grid-система для моніторингу повеней на основі оптичних та радарних супутникових даних Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ Керівник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна Метою проекту є розробка GRID сервісів для моніторингу повеней на основі радарних та оптичних супутникових даних та їх інтеграція у Wide Area Grid (WAG). Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: адаптувати існуючих методів моніторингу повеней для територій України та Китаю; відпрацювати компоненти WAG-інфраструктури; розробити методи злиття даних для моніторингу повеней з використанням радарних та оптичних супутникових даних; інтегрувати розроблені методи у вигляді Grid-сервіси Методи: Запропоновані GRID-ресурси будуть забезпечувати наступну інформацію на основі радарних та оптичних супутникових даних: площі територій, затоплених під час повеней; цифрова модель… Детальніше

Continue Reading

Розробка інформаційних технологій для ефективного розв’язання складних задач обробки космічних даних за допомогою суперкомп’ютерних систем СКІТ-1 і СКІТ-2

Розробка інформаційних технологій для ефективного розв’язання складних задач обробки космічних даних за допомогою суперкомп’ютерних систем СКІТ-1 і СКІТ-2 За пiдтримки: проект виконується в межах науково-технiчного iнновацiйного проекту НАН України “Забезпечення пiдвищення надiйностi функцiонування апаратно-програмних засобiв суперкомп’ютерних систем СКIТ-1 i СКIТ-2, розробка iнтелектуальних iнформацiйних технологiй та прикладного програмного забезпечення для розв’язання складних завдань в економiцi, науцi, безпецi, оборонi, Украъни та в iнших галузях народного господарства”. Головна організація: Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ Керівник: д.т.н., проф., с.н.с. Куссуль Наталія Миколаївна Метою проекту є налагодження швидкісного каналу зв’язку з кластерами Інституту кібернетики НАНУ та розробка захищеного Web-інтерфейсу (GRID-порталу) для забезпечення виконання задач на кластері через мережу Internet. В рамках проекту розробляється спеціалізоване програмне забезпечення… Детальніше

Continue Reading